Po otrzymaniu ostatniego numeru „Ech Polesia” i zapoznaniu się z „listą ostaszkowską”, postanowiłam uzupełnić ją o zdjęcia zrobione w Brześciu, które są w posiadaniu mojej rodziny. Dziękuję serdecznie Panu Wojciechowi Kobylarzowi za opracowanie tej listy, na której odnalazłam swojego ojca Wojciecha Malinowskiego, ojca chrzestnego Kazimierza Skarbka, oraz sąsiadów Leonarda Wójcickiego i Jana Sikorę. Nasze rodziny po wojnie znalazły się na wybrzeżu i różne były kolei naszych losów. Działamy w Stowarzyszeniu Rodzina Katyńska i zachowujemy pamięć o naszych ojcach. Dziękuję Redakcji za zamieszczenie tej listy w „Echach Polesia”

Zdjęcie zrobione 24.02.1934 r. na zdjęciu prawdopodobnie posterunek kolejowy w Brześciu n/B. Podpisał zdjęcie Malinowski
Zdjęcie zrobione 24.02.1934 r. na zdjęciu prawdopodobnie posterunek kolejowy w Brześciu n/B. Podpisał zdjęcie Malinowski
Zdjęcie zrobione 23.09.1938 r. w Brześciu, przy ul. unii Lubelskiej podczas pełnienia przeze mnie służby w czasie spotkania przez społeczeństwo wojska wracającego z manewrów. Podpisał foto Malinowski
Zdjęcie zrobione 23.09.1938 r. w Brześciu, przy ul. unii Lubelskiej podczas pełnienia przeze mnie służby w czasie spotkania przez społeczeństwo wojska wracającego z manewrów. Podpisał foto Malinowski

 

Emilia Maćkowiak,

prezes honorowy

Stowarzyszenia Rodziny Katyńskiej

w Gdańsku

Udostępnij na: