W dniach 17-18 września br. w Białyniczach na ziemi mohylewskiej odbyły się uroczystości, poświęcone 260. rocznicy koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Białynickiej koronami papieskimi oraz 30-leciu odrodzenia struktur Kościoła katolickiego na Białorusi.

N. Orda. Kościół Matki Bożej Szkaplerznej i klasztor Karmelitów w Białyniczach

Z tej okazji do Białynicz przybył przedstawiciel Papierza Franciszka, nuncjusz Apostolski Ante Jozić, wszyscy biskupi katoliccy na Białorusi, kilkunastu księży katolickich, przedstawiciele Cerkwi prawosławnej oraz liczni wierni ze wszystkich regionów kraju.

Uroczystości poprzedziła Msza św., która odbyła się tuż obok jedynej na na całe Białyniczy świątyni katolickiej – kaplicy Matki Bożej Białynickiej oraz zorganizowana w rejonowym centrum kultury konferencja naukowa z udziałem m.in. przedstawicieli władz świeckich, podczas której po słowie powitalnym proboszcza parafii w Białyniczach księdza Józefa Sierpiejko oraz biskupa Aleksandra Jaszewskiego głos zabrał arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz, który jako bezpośredni świadek i inicjator minionych wydarzeń opowiedział zebranym o historii odrodzenia struktur Kościoła katolickiego na Białorusi.

Kulminacją ogólnobiałoruskiego święta stała się Msza św. polowa przed umieszczoną w ołtarzu kopią cudownego obrazu. Msza św. odbyła się na dawnym cmentarzu katolickim w Białyniczach – miejscu tradycyjnych corocznych uroczystości, w którym miejscowi katolicy od lat starają się o pozwolenie od władz na budowę nowego kościoła.

Jedna z kopii cudownego obrazu Matki Bożej Białynickiej z kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Nowej Myszy

Celebracji Mszy św. przewodniczył nuncjusz Apostolski Ante Jozić, który dziękując za możliwość uczestniczenia w tych uroczystościach oraz za wciąż trwający proces odrodzenia Kościoła katolickiego na Białorusi szczególnie podkreślił, że przez wieki cudowny obraz Matki Bożej Białynickiej był czczony przez wiernych wielu wyznań, przez co „obraz stał się świątynią, która jednoczy dookoła siebie lud Boży i daje mu nadzieję…”.

Nawiązując do pierwszego czytania liturgicznego z Księgi proroka Izajasza, w którym mówi się m.in. o sprawiedliwości, arcybiskup zaznaczył: „Każdy powinien szukać sprawiedliwości, przede wszystkim sprawiedliwości zbawienia. Bo sprawiedliwość tworzy fundamenty w ludzie Bożym i jest podstawą, by trwać w jedności i w szczęściu. …Bez względu na problemy i trudności, które napotykamy, każdy z nas jest powołany do tego, by wnieść wkład własny do sprawiedliwości, o której mówi prorok Izajasz… Bowiem bez sprawiedliwości nie ma prawdziwej jedności, nie ma prawdziwego zbawienia ani w rodzinie, ani w Kościele, ani w społeczeństwie”.

Żyjemy w czasach, kiedy jaskrawy przykład Maryi daje nam nadzieję na rozwiązanie naszych problemów, – mówił dalej, – Maryja nas uczy, jak zachować spokój w duszy i w ciele, przezwyciężać podziały i trudności, jak dopomóc tym, kto cierpi lub jest w skomplikowanej sytuacji życiowej. Podążając za Maryją, odnajdziemy ten szlak właściwy, który zaprowadzi nas do Jej Syna Jezusa Chrystusa.”

Na zakończenie celebracji Mszy św. nowo mianowany Metropolita Mińsko-Mohylewski arcybiskup Józef Staniewski zawierzył całą Białoruś Matce Bożej Białynickiej, odczytawszy przed kopią Jej cudownego obrazu specjalny Akt zawierzenia.

 

Opr. Eugeniusz Lickiewicz

na podstawie: catholic.by

Udostępnij na: