Historia i Wspomnienia, Kultura i religia
OWIDIUSZ NA POLESIU?

Sam tytuł brzmi już tajemniczo. W ogóle historia życia Owidiu­sza Nazona w wielu sytuacjach daje