Echa Polesia - rok 2005
Echa Polesia 1/2005

W numerze: Alina Jaroszewicz, Nowe tendencje w ruchu polonijnym na Białorusi, Regina Konowaluk, Klub Polski