2014-02-28_163041W numerze:

Anita Dobrodziejewa, Organizacje pozarządowe w obwodzie brzeskim, Forum Oświaty w Krakowie, 336 godzin radości. Relacja z kolonii, Konferencja Stowarzyszenia Żołnierzy AK w Brześciu, Żyjemy, Umowa Polsko – białoruska, Wiktoria Węcławek, Studenci z Białorusi w Polsce – dokończenie, Jadwiga Siedlecka – Siwuda, Perspektywy rozwoju turystyki polsko – białoruskiej, Alina Jaroszewicz, Starym Traktem Królewskim, Anatol Gładyszczuk, Królewski Trakt w Polsce, Eugeniusz Mieszeczko, Walory turystyczne Polesia, Aleksiej Dubrowski, Nad rzeką Lwą, Ks. Roman Dzwonkowski SAC, Ks. Stanisław Szeplewicz, Anna Paniszewa, Białorusini na spotkaniu z Ojcem  Św., Siergiej Basow, Halina Kaczanowska, Brzeska historia portreru królewskiego, Marek Wierzbicki, Stosunki polsko – białoruskie pod okupacją sowiecką 1939 – 41, Igor Dziemjaniuk, Kobiety w powstaniu styczniowym na Białorusi, Igor Dziemniuk,  Kościoły i klasztory bernardyńskie w dawnym Brześciu, Irena Pawluczuk, Krystyna Krahelska – warszawska Syrenka z Kresów, Aleksander Iljin, Konstancja Skirmunt, Józef Adamski, Oddalonym lecz bliskim sercu, Włodzimierz Wójcikowski, Polesia czar – przewodnik po Polesiu Lubelskim, John Roy – Wojciechowski i Alian Parker, Poleski Nowozielandczyk, Bogdan Mielnik, Moja szkoła na Polesiu.

Udostępnij na: