2014-03-03_140305W numerze:

Wspomnienia o Janie Pawle II, Boże Ciało w Brześciu, Alina Jaroszewicz, Mikołaj Bierdiajew – Dusza rosyjska i polska, Agnieszka Grędzik, Jawne i tajne nauczanie polskie w woj. Poleskim w czasie okupacji niemieckiej 1941 – 1944, Władysław Swarcewicz, Historia kobryńskiego sztandaru Gimnazjum im. M. Rodziwiczównej, Anatol Gladyszczuk, Nieznane fotografie z archiwum J.U Niemcewicza, Ks. Roman Dzwonkowski, Ks. Józef Horodeński, Ina Dziemid, Dziwaczka z Polesia, Jewgienij N. Mieszeczko, Andriej A. Gorbacki i Leonid A. Cuprik, W krainie Kanału Królewskiego i Kanału Ogińskiego, O Kanale Ogińskiego wg. „Dyariusza dytności N. Króla Stanisława Augusta Popiel, Aleksander twierdza Brzeska, cz. IV (dokończenie), Listy opinie, podziękowania…, Krzysztof Gilewicz, Czerwone Tsunami. W 65 – tą rocznicę deportacji. Ina Dziemid, Moje spotkanie z Ryszardem Kapuścińskim,  Ryszard Kapuściński, Pińsk, 39 Z: „Imperiu”

Udostępnij na: