„Jak Mnie umiłował Ojciec, ,                                           Ołtarzew, 15 kwietnia 2019 r.

tak i Ja was umiłowałem

wytrwajcie w miłości Mojej” J 15

 

Drodzy członkowie i współpracownicy

Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego

 

Rozpoczął się Wielki Tydzień. Za kilka dni będziemy świętować Paschalne Misterium Chrystusa, Jego męki, śmierci i zmartwychwstania.

Kontemplując tajemnicę Krzyża, uświadamiamy sobie, że jest on znakiem nieskończonej miłości Boga i spełnieniem słów Pana Jezusa: „Nikt nie ma większej miłości od tej, jeśli ktoś życie oddaje za swoich przyjaciół. Wy jesteście moimi przyjaciółmi…”J15. Jezus oddając swoje życie na Krzyżu udowodnił swoją nieskończoną miłość do każdego z nas, do wszystkich ludzi.

Zmartwychwstały Chrystus zapytał św. Piotra: „czy kochasz Mnie? Piotr odpowiedział: „Tak Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”. Dziś to pytanie stawia Pan Jezus każdemu z nas i czeka na odpowiedź. Jeśli na Jego miłość odpowiadamy wzajemną miłością, wtedy stajemy się przyjaciółmi Chrystusa. Przyjaźń z Jezusem staje się fundamentem życia w przyjaźni z ludźmi i wzrastania w świętości.

Kochani, składając Wam życzenia, pragnę nawiązać do hasła Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego: „Miłość Chrystusa przynagla nas”, które z woli św. Wincentego Pallottiego, określa naszą tożsamość.  Zmartwychwstanie Chrystusa jest zwycięstwem jego miłości. Dlatego życzę Wam, aby miłość Chrystusa zwyciężała w Waszych sercach, w rodzinach i wspólnotach, aby napełniała Was radością, szczęściem i pokojem.

Módlmy się, aby miłość Chrystusa zwyciężała w naszej Ojczyźnie. Módlmy się o dary Ducha Świętego dla tych, którzy kochają Polskę i pragną budować jej przyszłość zgodnie z wolą Chrystusa, który powiedział do św. Faustyny: „Polskę szczególnie umiłowałem; jeśli będzie posłuszna Mojej Woli, wywyższę ją…”   Podczas Ostatniej Wieczerzy Pan Jezus powiedział: „ Każdy, kto Mnie miłuje, ten będzie zachowywał moja naukę. Kto mnie nie miłuje, ten  nie zachowuje moich słów.” J 14. Wzorem wierności Chrystusowi do końca jest Matka Jezusa, stojąca pod Krzyżem wraz ze św. Janem i kochającymi Jezusa niewiastami. Przykładem wierności Chrystusowi są polscy święci i błogosławieni oraz cała rzesza Polek i Polaków, którzy słuchają Chrystusa i są mu wierni pomimo różnych trudności i przeciwności. Ci są nadzieją dla Polski. Niestety są również tacy, którzy gardzą Chrystusem, walczą z Nim, bluźnią, wybierają ”Barabasza”, stają po stronie dzisiejszych Piłatów, Herodów, Judaszów. Trzeba nam modlić się o nawrócenie zaślepionych nienawiścią i zło dobrem zwyciężać.

Niech w naszych sercach będzie wieczne

Zmartwychwstanie – miłości, dobra,

przebaczenia i pokoju. Niech umocni

w nas wiarę i pewność, że jesteśmy

umiłowanymi dziećmi Ojca, który

nieustannie nas kocha i nam przebacza.

Niech radość ze zwycięstwa miłości

będzie naszym udziałem i przemienia

się w odwagę głoszenia wszystkim, że

Chrystus Zmartwychwstał.

 

Pragnę poinformować, że jest już komplet zgłoszeń na rekolekcje w Skrzatuszu /27-28 kwietnia, w Mrzeżynie  /3-13 czerwca/ i w Ząbkowicach Śl. /17-24 sierpnia/; aktualnie nie ma już wolnych miejsc.

Inne rekolekcje i dni skupienia odbędą się zgodnie z planem wysłanym w styczniu. Ponadto, w międzyczasie ustaliłem jeszcze dni skupienia i spotkania ze wspólnotami ZAK w Ołtarzewie – 12 maja, w Warszawie – 22 maja, w Zielonce – 27 maja, w Koszalinie – 14 czerwca, w Słupsku – 15 czerwca, w Milanówku – 23 lipca.

Plan rekolekcji i dni skupienia od września do grudnia br., podam w drugiej połowie czerwca. Proszę o modlitwę, aby starczyło mi sił i zdrowia do mojego posługiwania Wam. Szczęść Boże. Alleluja !

 

Ks. Stanisław Rudziński SAC

Ołtarzew, ul. Kilińskiego 20

05-850 Ożarów Mazowiecki

Tel. 604 059 657

e-mail: [email protected].

Udostępnij na: