Alina_Jaroszewicz_Echa_Polesia3Historia, kultura i codzienność Polesia to przestrzeń niezwykle fascynująca, choć wciąż jeszcze mało znana. Ziemia poleska mieni się różnorodnością krajobrazu, pięknem tradycji i bogactwem polskich pamiątek. Tu żyli, tworzyli i działali Niemcewicz, Traugutt, Kościuszko, Rodziewiczówna, Orda, Skirmuntowie, Ogińscy i wielu innych. To ponadczasowy romantyczny świat, pełen tajemniczych przeżyć i mistycznych uniesień, żyjący w muzyce i sztuce, wierszach i snach jego mieszkańców – artystów, poetów, bohaterów i świętych.

Naszą stronę kierujemy do tych, którym los Polesia jest szczególnie bliski. Kwartalnik „Echa Polesia” powstał w 2004 roku z inicjatywy pana Józefa Adamskiego, prezesa Fundacji Pomocy Szkołom Polskim  na Wschodzie im.T.Goniewicza. Na jego łamach publikujemy artykuły nauczycieli i krajoznawców, Kombatantów i Sybiraków, Poleszuków rozsianych po całym świecie. Piszemy o kulturze, oświacie, historii, religii, etnografii i przyrodzie. Chcemy aby nasze publikacje, dzięki walorom poznawczo-informacyjnym, przyczyniały się do rozwoju wiedzy o Polesiu, dokumentowały ślady polskości, prezentowały działalność organizacji polskich i promowały wspólne polsko-białoruskie dziedzictwo kulturowe, służąc integracji naszych narodów.

„Echa Polesia” zdobyły sympatię czytelników na Białorusi i daleko poza jej granicami, są kolportowane do 19 krajów, wszędzie, gdzie mieszkają dawni mieszkańcy Polesia. Nasza nowa strona stanowi dla nas kolejne wyzwanie. Liczymy na nasz zapał, kreatywność, wysiłek, które – mam nadzieję – zostaną docenione.

Obok „Ech Polesia” podejmujemy od lat wiele inicjatyw kulturalno-oświatowych: wydajemy przewodniki, opracowujemy trasy turystyczne, ustawiamy krzyże i rekonstruujemy polskie miejsca pamięci, organizujemy warsztaty i szkolenia, wystawy i prezentacje filmów, Fotoklubu poleskiego oraz liczne konkursy, np. Konkurs Poezji Zbigniewa Kabaty, Konkurs na najlepsze eseje „Historia w zwierciadle rodzinnej fotografii”, Konkurs Plastyczny „Czar Polesia” i inne.

Zapraszamy Gości naszej strony do współtworzenia naszego pisma i do udziału w naszych projektach!

Alina Jaroszewicz

Udostępnij na: