Dziś w rubryce „Historia jednej fotografii” prezentujemy kolejne zdjęcie ze zbiorów rodzinnych p. Jolanty Bdzikot. Na zdjęciu są członkowie oddziału Zjednoczemia Kolejowców Polskich w Baranowiczach. Wskazuje na to sztandar z nazwą organizacji znajdujący się w pokoju.

Oddział Zjednoczemia Kolejowców Polskich w Baranowiczach został założony 11 listopada 1928 roku, kiedy to nastąpiło złączenie się organizacyjne dwóch organizacji kolejowców: Związku Kolejowców i Związku Kolejarzy Zjednoczenia Zawodowego Polskiego. W wyniku powstała potężna organizacja zawodowa skupiająca około 110 tysięcy członków.

Zjednoczenie Kolejowców Polskich według statutu było organizacją ściśle zawodową, bezpartyjną i demokratyczną. Celem Zjednoczenia było skupienie w jednej organizacji wszystkich pracowników kolejowych, obrona ich praw i interesów gospodarczych, popieranie członków materialnie i moralnie, oraz „troska o stworzenie warunków kulturalno-oświatowego rozwoju ogółu członków”. De facto organizacja blisko współpracowała z partiami narodowymi (Związek Ludowo-Narodowy) i chadeckimi (Chrześcijańska Demokracja), centralą związkową Zjednoczenie Zawodowe Polskie, Naczelnym Komitetem Pracowników Państwowych, Kolejowych i Komunalnych w Warszawie oraz była członkiem Ligi Słowiańskich Narodowych Organizacji Pracowników Kolei i Żeglugi.

Organizacyjnie Zjednoczenie składało się z 30 sekcji zawodowych, m.in. mechanicznej, drogowej, przetokowych i zwrotniczych, techników kolejowych i zawiadowców odcinków, oraz z zarządów terytorialnych – okręgowych oddziałów i kół. Łącznie było 315 oddziałów.

Baranowicki oddział Zjednoczenia w końcu lat 1930ch łączył 360 członków. Oddział prowadził tzw. Kasę samopomocy koleżeńskiej. Kalendarz-przewodnik wydany w Baranowiczach w okresie międzywojennym informuje, iż w okresie od 1 lipca 1929 roku do 1 września 1936 roku dzięki istnieniu Kasy członkowie Zjednoczenia oraz ich rodziny „tytułem odpraw emerytalnych, zapomóg pośmiertnych, doraźnych oraz pomocy prawnej” otrzymali pomocy materialnej na sumę około 8 mln. złotych. Do oddziału Zjednoczenia Kolejowców Polskich w Baranowiczach należała też biblioteka im. Wł. Reymonta czynną „we wtorki i piątki” oraz wypożyczalnia książek i czytelnia czasopism.

Oddział mieścił się w lokalu przy ul. Ogrodowej, 4. Zarząd oddziału stanowili: E. Ryszkowski (prezes), S. Kleczkowski (wice-prezes), Ludwik Żuk (sekretarz), J. Mickiewicz (skarbnik), A. Kaczyński, J. Szatkowski, E. Tratkiewicz, J. Butrym (członkowie zarządu). W skład komisji rewizyjnej wchodzili: A. Pierdo, W. Kasiński i J. Nowicki. Na przedstawionym zdjęciu są prawdopodobnie członkowie zarządu. W górnym rzędzi drugi z prawej strony stoi Ludwik Żuk. Pisałem o nim w artykule pt. „Poleski dworzec kolejowy w Baranowiczach na zdjęciach rodzinnych”. Natomiast inni osoby są nierozpoznane.

 

Być może ktoś z naszych Czytelników poznał kogoś na fotografii? Zapraszamy podzielić się informacją o nich, jak również o historii zawodowych związków kolejarskich w Baranowiczach.

Dymitr Zagacki

 

Udostępnij na: