45-osobowa delegacja twórców ludowych oraz harcerzy wzięła udział w jarmarku w Janowie Podlaskim w dniu św. Józefa Rzemieślnika 1 Maja. Wyjazd został zorganizowany liderami Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych Brześcia i Obwodu Brzeskiego na zaproszenie Stowarzyszenia Kulturalno-Turystycznego w Janowie Podlaskim. Jarmark odbył się po raz trzeci.

Twórcy ludowi z Polesia zademonstrowali własnoręczne wyroby ze lnu, tradycyjne poleskie hafty, tkane obrusy oraz dywany, lalki-matanki, kwiaty ze słomy, wyroby kowalskie. Harcerze też przedstawili na swoim stoisku zrobione na warsztatach plastycznych rękodzieła, a później uczestniczyli we wspólnej zbiórce z harcerzami z Janowa Podlaskiego pod kierownictwem druhny Agnieszki Żuk. W skład delegacji weszły również 11 studentek fakultetu grafiki oraz rzemiosła ludowego, które zademonstrowały pokazy mody średniowiecznej. Byli obecni znani mistrzowie ceramiki oraz wycinanki Marina i Walery Marczukowie, mistrzyni tkactwa Halina Stepaniuk, mistrzyni plecenia ze słomy – Maria Borysiuk.zakładanie namiatki na głowę

Harcerze na jarmarku
Harcerze na jarmarku

Prawdziwą gwiazdą jarmarku w Janowie została Stepanida Stepaniuk – mistrzyni tkactwa oraz śpiewu ludowego z Małoryty, któraprowadziławarsztaty pracy z kołowrotkiem i śpiewała pieśni pogranicza ukraińsko-białoruskiego. Pani Waletyna Struniec pokazała jak prawidłowo zakładać strój małorycki.

Spotkania na pograniczu narodów i kultur pokazują jego kulturowe bogactwo, pomagają zbliżać ludzi, animują stworzenie miejscowychwspólnot oraz określają konkretne potrzeby ich dalszego rozwoju. Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych organizuje kolejne wyjazdy na jarmarki w Polsce, które odbędą się w czerwcu, lipcu i sierpniu.

 

Anna PANISZEWA

Udostępnij na: