W roku ubiegłym Poczta Polska wyemitowała znaczek, poświęcony powstańcowi  styczniowemu Michałowi Jankowskiemu:

Koperta ze znaczkiem

Michał Jankowski (1842-1912)”

autor projektu znaczka: Jan Konarzewski
liczba znaczków: 1
wartości: 1 zł
nakład: 10 000 000 szt.
technika druku: rotograwiura
format znaczka: 31,25 x 25,25 mm
papier: fluorescencyjny
arkusz sprzedażny: 100 znaczków
data wprowadzenia do obiegu: 25 marca 2021 r.

Bardzo się cieszymy z tego, że pamięć o niesłusznie zapomnianym powstańcu styczniowym przywraca się polskiemu społeczeństwu. Szczególnie nas cieszy fakt, że redakcja naszego kwartalnika „Echa Polesia” również przyczyniła się do tej szlachetnej misji, w 2013 roku wydobywając z zapomnienia tą szlachetną postać polskiego patrioty w artykule „Zapomniane nazwisko – Dynastia Jankowskich. Z historii rodziny powstańca styczniowego Michała Jankowskiego” (https://polesie.org/1309/zapomniane-nazwisko-dynastia-jankowskich-z-historii-rodziny-powstanca-styczniowego-michala-jankowskiego/) – na naszej stronie internetowej artykuł ten znajduje się w czołówce najbardziej czytanych.

Red.

Udostępnij na: