Uniwersytet Trzeciego Wieku

Józefa Ignacego Kraszewskiego przygoda z Polesiem

Józefa Ignacego Kraszewskiego przygoda z Polesiem

  „Nulla dies sinae linae” – żadnego dnia bez kreski – ten znany łaciński aforyzm, umieszczany na książkach J.I. Kraszewskiego doskonale oddaje specyfikę drogi twórczej autora „Starej Baśni”. Była to droga pełna artystycznych meandrów, obfitująca w wyjątkowo pokaźną ilość dzieł najróżniejszego gatunku, stanowiąca obraz niezwykle pracowitego życia wielkiego pisarza i Polaka. Nazwisko Kraszewskiego, autora „tysiąca […]

Konferencja Międzynarodowa „Rola dziadków w rodzinie wielopokoleniowej”

Konferencja Międzynarodowa „Rola dziadków w rodzinie wielopokoleniowej”

29 października 2013 r. na Sali konferencyjnej AKC „Most” odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2013-2014 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Brześciu, w której uczestniczyli słuchacze, wykładowcy wyższych uczelni, animatorzy kultury polskiej. Uroczystość zaszczycili swą obecnością konsul RP w Brześciu Anna Domska-Łuczak oraz konsul Robert Nowakowski. Wykład inauguracyjny „Fenomen polskiej rodziny wielopokoleniowej” wygłosiła Alicja Omiotek, doświadczona […]