Przyroda i Podróże, Zajasiołdzie i Nowogródczyzna
Zespół pałacowy w dawnej rezydencji Sapiehów w Różanie

Na początku XVII wieku na wzgórzu górującym nad miasteczkiem kanclerz Wielkiego Księstwa Litewskiego Lew Sapieha