Historia i Wspomnienia, Polesie Brzeskie
Dokument z 1921-22 roku

W papierach po moim ojcu Bronisławie Nielubowiczu zachowało się ciekawe sprawozdanie delegatów Komisji Opieki Nad