ETNOGRAFICZNE DZIEDZICTWO FOTOGRAFA Z WOŁCZYNA STEFANA CHARŁAMPOWICZA

ETNOGRAFICZNE DZIEDZICTWO FOTOGRAFA Z WOŁCZYNA STEFANA CHARŁAMPOWICZA

Fotografia – wielki wynalazek ludzkości, odli­czanie czasu swojej historii zaczęła już 170 lat temu, jednocześnie zachowując sama historię dla przyszłych pokoleń. I wtedy byli, i teraz są foto­grafowie – artyści, mistrzowie zachwyceni fotografią, nie z powodu zysku, lecz w imię sztuki, w całej jej różnorodności. Jednym z nich, z pewnością był, nie­słusznie zapomniany, Stiepan (Stefan) […]

Echa Polesia 2/2009

Echa Polesia 2/2009

W numerze: „Neminem captivabimus nisi iure victum”, Urszula Pruchniewicz, W 65 – tą rocznicę bitwy o Monte Cassino, Jewgienij Gurewski, Kawalerowie Monte Cassino, Józef Szaniawski, Wyrok na Polskę, Janina Szestakowska, Polskie Wojenne Cmentarze w Katyniu, Charkowie, Miednoje, Oswiata, Polska szkoła w Pińsku wczoraj i dziś, Konkurs „Nasz rodak Witold Pilecki”, Zinajda Możejko, Inna Nazina, Muzyczny […]

OKRUCHY PRZESZŁOŚCI

OKRUCHY PRZESZŁOŚCI

Zawsze uważałem, że Brześć to miasto pięknej architektury. Ci, dla których ta dziedzina sztuki nie jest obojętną, odnajdą w pejzażu architekto­nicznym tego miasta bogate źródła estetycznych wzru­szeń. Mieszkając w Brześciu i znajdując upodobanie w estetyce lat 20-30-tych, uwielbiałem zapuszczać się w te jego rejony, w których zachowały się domy wybudo­wane między wojnami. Tu miałem swoje […]

КАВАЛЕРЫ МОНТЭ-КАСІНА

КАВАЛЕРЫ МОНТЭ-КАСІНА

Czerwone maki na Monte Cassino Zamiast wody piły polską krew1   Макі, макі на Монтэ-Касіна Беларуская жывіць кроў.2       У гістарыяграфіі Другой сусветнай вайны бітве пры Монтэ-Касіна нададзена дастаткова вялікае значэнне. На жаль, у СССР пра яе ведалі далёка не ўсе гісторыкі. I нават сёння для большасці беларусаў злучэнне слоў Монтэ-Касіна застаецца невядомым. […]

WESELE I CHRZCINY W UHLANACH

WESELE I CHRZCINY W UHLANACH

Jesień to najlepszy czas weselisk. Gdy już „Preczysta, to wże diwka czysta”, a kiedy już „Bohosław , to wże molodci rozosław”. Kiedy zaś „Pokrowa, bud wże diwka hotowa”. Jednak tylko „do Dymytra diwka chytra”, bo po tym dniu rzadko zjawią się swaty. Dawniej, przed wojną, rodzice nie pytali o zdanie swo­jej córki czy syna, decydowała […]

Lwa

Lwa

Jeżeli jakiemuś gadowi oderwać ogon – odrośnie mu nowy. Oczywiście o ile nie urwiemy mu go przy samej szyi. U ssaków z tym już nie tak łatwo. Weźmy na przykład lwa. Jeśli jemu coś takiego się zdarzy to ogon na pewno nie odrośnie, nie ma na to szans. Komu on jest bez ogona potrzebny. Ogon […]

Echa Polesia 4/2008

Echa Polesia 4/2008

W numerze: Rocznica odzyskania Niepodligłości, Eugeniusz Lickiewicz, Co dalej?, Katarzyna Witwicka, To miasto Pińsk się nazywa, Historia Seminarium Duchownego w Pińsku, Ryszard Kapuściński, O Pińsku i Polesiu, Helena Jaruticz, Z życia Niedzielnej Polskiej Szkoły w Pińsku, Igor Demniajuk, Prasa polska w Brześciu w l. 1919 -1939, Elżbieta Książek, Ziemia nadal odsłania tajemnicę przeszłości, Piotr Boroń, […]

Prasa polska w Brześciu n/Bugiem w l. 1919-1939

Prasa polska w Brześciu n/Bugiem w l. 1919-1939

Rozmieszczenie geopoli­tyczne Brześcia na ważnym i rozgałęzionym szlaku komu­nikacyjnym stwarzało podsta­wy do łączenia w sobie specy­fik dwóch kultur: wschodniej i zachodniej. Przez wieki swej bogatej historii Brześć za­chował niezwykłą tolerancję i przyjazny klimat dla rozwoju miasta wielonarodowościo­wego. W przekroju narodo­wościowym mieszkańców, w Brześciu przeważały Polacy i Żydzi. Według danych Miej­skiego Biura Meldunkowego w roku 1929 […]

To miasto Pińsk się nazywa

To miasto Pińsk się nazywa

Gdy wyniesiesz z pińskiej drogi Z ludźmi twymi całe ziobra, A z furmanki całe nogi: Podróż była bardzo dobra! WINCENTY POL „ Pieśń o ziemi naszej”   Po polsku Pińsk, po łacinie Pinscum lub – w wersji spolszczonej – Pinskum, po białorusku Pieńsk, po żydowsku Pinkas, u latopisów ruskich Pinask. Jest wersja, że nazwa wywodzi […]