Echa Polesia 2/2013

Echa Polesia 2/2013

W numerze: Słowo Redaktora Benedykt Dybowski z Adamczyna, Dynastia Jankowskich, Polskie dzieci na tułaczym szlaku, Piotr Boroń, Irena Sandecka (1912-2010) – Siłaczka z Wołynia, Czesław Hołub, Oświata polska na Polesiu w latach 1939-44, Nowa Mysz, Tadeusz Zieleński, Znane i nieznane dziedzictwo księcia Mikołaja Radziwiłła Sierotki, Leon Popek, Ludobójstwo na Wołyniu, Piotr Boroń, Dereszewicze 1863, Tomasz […]

Oświata polska na Polesiu w latach 1939-44

Oświata polska na Polesiu w latach 1939-44

Tajne nauczanie Korzenie tajnej polskiej oświaty na Polesiu sięgają odległych czasów zaborów, a zwłaszcza chwili gdy ukazem carskim Kościół Unicki został włączony do Cerkwi Prawosławnej, a unici, z ducha i krwi Polacy, oddzieleni zostali przemocą od narodu polskiego i skazani na zrusyfikowanie. Oto jak wspomina te czasy Paweł Sarnakowski, jeden z organizatorów tajnego nauczania w […]

BIBLIOTEKA POLESKA

BIBLIOTEKA POLESKA

Biblioteka Poleska to propozycja nowej, stałej rubryki w naszym kwartalniku, redagowanej z myślą o popularyzacji książek związanych z Polesiem, jego historią, kulturą, obyczajami, krajobrazem i przyrodą. Pragniemy przybliżać w niej wybrane pozycje, powstałe w różnych epokach (od czasów możliwie najdawniejszych po współczesność) i zasługujące na uwagę ze względu na trwałe walory literackie i poznawcze. Nasz […]

Benedykt Dybowski z Adamczyna

Benedykt Dybowski z Adamczyna

– powstaniec styczniowy i najznakomitszy polski odkrywca świata W 180 Rocznicę Urodzin   „Bez wątpienia można go zaliczyć do najznakomitszych polskich odkrywców świata”. To zdanie z opracowania – albumu Pani Marii Dybowskiej, która poświęciła kilka lat swojego życia dla zebrania i uratowania przed zapomnieniem dorobku tego znakomitego Polaka – Benedykta Dybowskiego. Za udział w Powstaniu […]

Zapomniane nazwisko – Dynastia Jankowskich. Z historii rodziny powstańca styczniowego Michała Jankowskiego

Zapomniane nazwisko – Dynastia Jankowskich. Z historii rodziny powstańca styczniowego Michała Jankowskiego

Jankowscy nigdy nie wyparli się swojego pochodzenia, płacąc za to ogromną cenę, utraciwszy język ojczysty, nieutracili jednak cząstki polskiego ducha wolności, przeciwstawiając przeciwnościom losu i ciężkim próbom życiowym niezwykły hart ducha, poświęcenie, upór i pracowitość, pośrednio zawsze będąc ambasadorami Polski, która od dawna już, niestety, zaliczyła ich na straty. Eugeniusz Lickiewicz   Monolog wnuka – […]

Echa Polesia 1/2013

Echa Polesia 1/2013

W numerze: Hanna Paniszewa, Szlakiem Traugutta po Polesiu, Alina Jaroszewicz, Pamiętamy o Powstaniu, Edward Złobin, Niechaj Polska zna, jakich synów ma. Rok 1863 na Pińszczyźnie, Anatol Franciszek Sulik, Powstanie Styczniowe na Wołyniu, Dymitr Zagacki, Prezydent Mościcki i Polesie, Dymitr Zagacki, Historia szlacheckiego rodu Łopotów, Wojciech Stanisław Kobylarz, Organizacje łowieckie w Brześciu w latach 1921-1939, Wiktoria […]

POWSTANIE STYCZNIOWE 1863 ROKU NA WOŁYNIU

POWSTANIE STYCZNIOWE 1863 ROKU NA WOŁYNIU

Minęła kolejna 150-ta rocznica Powstania Styczniowego. O powstaniu tym przez tyle lat napisano niemało, postawiono wiele krzyży i pomników upamiętniających walki i potyczki w różnych miejscach, a także na mogiłach poległych powstańców. Co dziś wiemy o miejscach pamięci na tych ziemiach? Czy w ogóle zachowały się tam jakieś pamiątki związane z tym, tak tragicznym dla […]

„Niechaj Polska zna, jakich synów ma”. Rok 1863 na Pińszczyźnie

„Niechaj Polska zna, jakich synów ma”. Rok 1863 na Pińszczyźnie

Każda epoka ma swe własne cele, I zapomina o wczorajszych snach… Nieśmy więc wiedzy pochodnię na czele I nowy udział bierzmy w wieków dziele Przyszłości podnośmy gmach, Ale nie depczmy przeszłości ołtarzy, Choć mamy sami doskonalsze wznieść; Na nich się jeszcze święty ogień żarzy I miłość wielka stoi tam na straży I my winniśmy im […]

Prezydent Mościcki i Polesie

Prezydent Mościcki i Polesie

Ignacy Mościcki (1867–1946), polski polityk i chemik, w latach 1926–1939 prezydent Rzeczypospolitej, kilkakrotnie odwiedzał Polesie. Przy tym wizyty prezydenta miały nie tylko charakter oficjalny. Faktem wiadomym jest, że Ignacy Mościcki był zapalonym myśliwym i jednym z miejsc, gdzie najchętniej polował, była słynna Puszcza Białowieska leżąca na terenach poleskich. Najbardziej obszerne dane zachowały się o wizycie […]

Organizacje łowieckie w Brześciu n/Bugiem w latach 1921-1939

Organizacje łowieckie w Brześciu n/Bugiem w latach 1921-1939

Brześć (Brześć Litewski, Brześć n/Bugiem) to jedno z najstarszych miast na Polesiu. W okresie międzywojennym miasto liczyło ponad 53 tys. mieszkańców (1936 r.). Brześć był dużym węzłem kolejowym i drogowym. Oprócz licznych urzędów administracji centralnej i lokalnej znajdowała się tu dobrze rozwinięta baza szkolnictwa. Działały liczne organizacje i stowarzyszenia. Duży wpływ na życie miasta w […]