Echa Polesia 3/2010

Echa Polesia 3/2010

W numerze: „ABY ŻYJĄCYM DAĆ ŁASKĘ NAWRÓCENIA”, AKTUALNOŚCI, XVI Zjazd Kresowiaków na Jasnej Górze 9, Finał I edycji konkursu „Czar Polesia”, Krok ku przyszłości, Żegnaj Szkoło!, Letnia Szkoła Języka i Kultury Polskiej w Brześciu, Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza, Helena Kaczan, Na Kobryńskiej Ziemi „Kukułeczka” kuka, Ryszard Boś, Potomkowie rycerzy…, Jarosław Książek, POLESIE, Bohdan Miłaczewski, Zarys […]

Polesie

Polesie

„Tu cichy, zbożny lud, odcięty przez pustkowie Pierwotny wiedzie byt, jak żyli praoj­cowie… W postołach z łyka lip, odziany w sa­modziały Praojców naszych typ, Prasłowian typ wspaniały!” (G. Winogrodzki, nauczyciel z Lubieszyna na Polesiu)   Kilka lat temu dużym powodze­niem cieszył się film pt. „Wod­ny świat” – hollywoodzka opowieść o świecie zalanym wodą, życiu ludzi […]

Kobryniacy…

Kobryniacy…

Balbina Switycz-Widacka Urodziła się w 1901 roku w Mohylewie nad Dnieprem. Osierocona w wieku 3 lat, została przygarnięta przez daleką ciotkę w Kobryniu oso­bę majętną i samotną. Od dziecięcych lat wykazy­wała nieprzeciętny talent plastyczny. Już w roku 1922, jako 19-letnia uczennica gimnazjum urządzi­ła w obszernym domu ciotki galerię swych dzieł. Po ukończeniu szkoły średniej wstąpiła […]

O likwidacji getta w Kobryniu

O likwidacji getta w Kobryniu

Od 1594 do 1944 roku, nasza rodzina Bosiackich, mieszkała na ziemi kobryńskiej. Około 4 km od Kobrynia w kierunku miasteczka Prużana, za miejscowością Lepiosy, w której stacjo­nował 83. pułk piechoty im. Romualda Traugut­ta, znajdował się nasz rodowy majątek Bosiacz. Około 12 km dalej leżał drugi majątek Mołodcze, należący do stryja Antoniego. Tuż przed wojną i […]

Zarys dziejów ziemi kobryńskiej i jej mieszkańców

Zarys dziejów ziemi kobryńskiej i jej mieszkańców

Lata dawne Długa i burzliwa jest historia tej ziemi. Cechu­je ją niezliczona liczba przemarszów wojsk, przeważnie na kierunku wschód-zachód i odwrot­nie. Pierwsi zdobywcy przyszli jednak z północy. Byli to Waregowie — wojownicy księcia szwedz­kiego Ruryka. Syn jego Oleg, po zdobyciu w 882 roku Kijowa, tworzy rozległe państwo, zwane Ru­sią Kijowską. W jego skład wchodziła ziemia […]

WIZYTA „BOBO” W UB

WIZYTA „BOBO” W UB

PKWN (polscy komuniści – wyrzutki narodu) na usługach swoich sowieckich mocodawców, razem z nimi organizowali obławy, „ko­tły”, aresztowania, sfingowane procesy sądowe kończące się wyroka­mi śmierci, beztwerminowym lub wieloletnim więzieniem. Stosowali nieludzkie tortury wymuszające fałszywe samooskarzenia, przyzna­wanie się do niepopełnionych czynów. W jednej z obław na żołnierzy AK przeprowadzonych przez NKWD i UB został ciężko ranny […]

Echa Polesia 2/2010

Echa Polesia 2/2010

W numerze: Katyń 1940-2010, Słowo Redaktora, Modlitwa za Ojczyznę Piotra Skargi, Eugeniusz Lickiewicz, Polacy z Polesia o tragedii, Hanna Paniszewa, Katyńskie notatki,  Jarosław Książek, Pamięci zmarłych przyjaciół, Ks. Józef, Dziekoński, Repetytorium serc, ks. Czesław Stanisław Bartnik, Duch polskości, Józef Szaniawski,  W 75 rocznicę Śmierci J. Piłsudzkiego, Wiktor Szukiłowicz, Święta Urszula Ledóchowska i jej misja na […]

Echa Polesia 1/2010

Echa Polesia 1/2010

W numerze: Ks. Prof. Czesław, S. Bartnik, Mistyka Polesia, Irena Dymskaja, Rekwiem dla błot pińskich, W 70 rocznicę deportacji, o. Łucjan Z. Królikowski OFMConv., Homilia wygłoszona w USA do Sybiraków, Baranowicze, L. Romanowicz, Obrzędy weselne na Polesiu w l. 1921 -39, Wspomnienie o Janie Pawle II. W piątą rocznicę odejścia, ks. Józef Dziekoński, Odnowa wiary […]

MOJA PRZYGODA Z POLESIEM

MOJA PRZYGODA Z POLESIEM

Urodziłem się 19 lipca 1936 roku w Kobryniu. Moi rodzice, nauczyciele z zawodu, pracowali w wiej­skich szkołach w Świekliczach, Tatamowiczach, a od 1938 roku w Osipowiczach koło Antopola. Do Polski wyjechaliśmy w 1946 roku, miałem wtedy 10 lat i wie­le zdarzeń jakie miały miejsce, w czasie kiedy tam mieszkaliśmy, pamiętam do dziś. Marzyłem, aby te […]

PARAFIA PW. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO (Baranowicze)

PARAFIA PW. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO (Baranowicze)

W lipcu 1911 roku została erygowana parafia baranowicka, której pierwszym proboszczem został ksiądz Wincenty Frąckiewicz. Napotkał on wiele przeszkód na drodze budowy kościoła, w tym i od samych wier­nych. Część z nich chciała budować świątynię w re­jonie Baranowicz Poleskich, inni na miejscu istnieją­cej kaplicy. Spory uniemożliwiały budowę i dopro­wadziły do tego, że ksiądz Frąckiewicz w […]