Katolickie pieśni pogrzebowe w Szereszewie, Białoruś