Pierwszy Bal Niepodległościowy w pałacu Niemcewiczów