Szlakiem Mickiewicza po Ziemi Nowogródzkiej wyruszyła z Brześcia w  długi majowy weekend  grupa nauczycieli Polskiej Szkoły Społecznej im. I.Domeyki. Wyjazdy edukacyjne i krajoznawcze od 31 lat są dobra tradycją Szkoły. W  roku 2019 – to będzie podróż  do Gdańska pt. „Anna Solidarność”, poświęcona  życiu i działalności Anny Walentynowicz, to zwiedzanie Lublina i poznawanie  historii Unii Lubelsksiej,  wyjazd do ziemi lidzkiej – śladami Ignacego Domeyki i Witolda Pileckiego…

Życie i twórczość A.Mickiewicza  nierozerwalnie związane są z Nowogródczyzną. Stąd czerpał on natchnienie wkraczając na swój wspaniały poetycki szlak. Z tych stron pochodzili jego najbliżsi przyjaciele i tutaj przeżył wielką romantyczną miłość swego życia.

J. Świteź

Pierszwym punktem podróży był folwark  Zaosie – tu się narodził przyszły wielki poeta, tu spędzał wakacje w latach 1801-1810. Realia tych okolic znalazły odzwierciedlenie w balladzie „Tukaj”. Jeszcze dziś w okolicach Zaosia czy w pobliskich Baranowiczach spotyka się ludzi noszących nazwiska „Tukaj”.

Góra Zamkowa w Nowogródku
Widok na miasto z Góry Zamkowej

Jadąc do Nowogródka zatrzymaliśmy się nad Świezią, słynnym jeziorem , otoczonym pierścieniem lasów. Tradycje ludowe i legendy świteziańskie stały się inspiracją kilku pięknych utworów Mickiewicza i jak wyraził się Jan Czeczot ”Mickiewicz oplótł Świteź wiankiem sonetów”: ballady „Świteź”, „Świtezianka”, „Rybka”.

Kościół Farny w Nowogródku
Wnętrze kościoła

W Nowogródku zwiedziliśmy Kościół farny z XIV w.. W tym właśnie kościele 12 lutego 1799 r. był ochrzczony Adam Mickiewicz. Rodzicami chrzestnymi byli Anela Uzłowska z pobliskiego Czombrowa i Bernard Obuchowicz, sędzia ziemski mozyrski.  Dom Mickiewiczów, wzniesiony w 1806 r. był wielokrotnie odbudowywany, obecnie tu mieści się Muzeum Adama Mickieiwcza. Wśród przechowywanych zabytków zwracają uwagę autentyczne meble, pochodzące z domu wieszcza, a także z pałacu w Tuhanowiczach, domu rodzinnego Maryli. Nowogródek był szczególnie ukochany przez  poetę, opiewany w wielu utworach: „Mieszko”, „Pani Aniela”, „Grażyna”, „Pan Tadeusz”. Zwaliska riun starego zamku i krążące wokół nich legendy, dawały okazje Mickiewiczowi dla jego romantycznych utworów. W 1924-1931 r. usypano w Nowogródku Kopiec Mickiewicza.

W muzeum A. Mickiewicza w Nowogródku

Następnie odwiedziliśmy  jezioro Litówkę – w 5 km. od Nowogródka, znane ze szkolnych zabaw na jego brzegach, opiewane w „Grażynie”. Ok 20 km od Świtezi w dolinie rzeczki Serwiecz leżą Tuhanowicze, dawną własność Wiereszczaków. Idąc śladami miłości  Adama i Maryli, odwiedziliśmy lipową  „Altanę Maryli”, ślady po Murowance. A w Korczewie, które jest w kilometrze od Tuhanowicz – „Kamień Filaretów”. Według tradycji przed kamieniem zbierali się wraz z Adamem Tomasz Zan, Jan Czeczot, Ignacy Domeyko, Franciszek Malewski i inni. Tu poeta czytał swoje wiersze i prowadził dysputy.

Zdjęcie pamiątkowe uczestników podróży

Podróż śladami Mickiewicza pozwoliła  nam odczuć niepowtarzalny urok , siłę i magiczną energię   tych miejsc, naszej ziemi, która dała światu  wielkiego wieszcza.

Tekst i foto Anna Godunowa

Udostępnij na: