11 maja w Grodnie odbyły się zorganizowane przez Związek Polaków na Białorusi obchody narodowych świąt majowych – Dnia Polonii i Polaków za Granicą, Święta Flagi Polskiej oraz kolejnej rocznicy Konstytucji 3-go Maja. W tym dniu do Grodna licznie przybyli Polacy z różnych regionów Białorusi. Na zaproszenie ZPB na spotkanie z rodakami przybyła delegacja z Polski, której przewodniczył sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy, minister Adam Kwiatkowski.

Po przedstawieniu publiczności przez prezes ZPB Andżelikę Borys składu delegacji polskich władz państwowych oraz partnerów ZPB, głos zabrał minister Adam Kwiatkowski, który w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy przekazał Polakom na Białorusi słowa uznania i wdzięczności, za trwanie w polskości oraz pielęgnowanie polskich tradycji, kultury i języka poza granicami Ojczyzny.

 

W imieniu Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego i przewodniczącej senackiej Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą Janiny Sagatowskiej, rodaków przywitał senator RP Andrzej Pająk. Prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Anna Kietlińska odczytała list okolicznościowy, skierowany przez prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusza Piotra Bonisławskiego do członków Związku Polaków na Białorusi.

 

Po wystąpieniach wysokich gości odbył się kilkugodzinny koncert świąteczny, który stał się głównym punktem programu obchodów świąt narodowych, przygotowany przez dzieci i młodzież w wieku szkolnym, uczących się języka polskiego w ośrodkach nauczania działających przy terenowych Oddziałach Związku Polaków.

Red.

Udostępnij na: