Z głębokim smutkiem żegnamy śp. Helenę Szołomicką (27.09.1927 – 20.02.2019) – Sybiraczkę, ogromną patriotkę, niestrudzonego społecznika, prezesa Towarzystwa Sybiraków w Pińsku.

Wywieziona w 1941 wraz z matką i siostrą na Syberię do Ałtajskiego Kraju, po pięciu latach wróciła do rodzinnego Pińska, gdzie od tamtego czasu pracowała na rzecz lokalnej społeczności w administracji szpitala miejskiego, mniejszości polskiej i Kościoła Katolickiego. Będąc jednym z członków-założycieli Oddziału w Pińsku Związku Polaków na Białorusi, także aktywnie wspierała rozwój Polskiej Macierzy Szkolnej. 

W 2002 roku uhonorowana została przez Ministra Kultury RP odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. W 2015 roku od Prezydenta RP otrzymała Krzyż Zesłańców Sybiru.

Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie…

www.facebook.com/KGRPwBrzesciu

Udostępnij na: