Zakończył się pierwszy etap projektu, który polegał na wykonaniu prac konserwatorskich i rekonstrukcyjnych przy elementach kamiennych i betonowych oraz na wymianie ogrodzenia na kwaterze na polskim cmentarzu wojennym z 1920 roku w Brześciu – Adamkowie (Białoruś).

Kwestie konserwatorskie były przedmiotem konsultacji z ekspertami z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dalszy etap prac jest przewidziany do realizacji na wiosnę przyszłego roku.

Projekt realizowany jest przez Fundację “Pomoc Polakom na Wschodzie” ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu “Miejsca Pamięci Narodowej za Granicą.”

Nekropolia wojskowa w dawnej wsi Adamkowo istnieje od 1920 roku. Jest to jeden z największych cmentarzy wojskowych z 1920 r. na Białorusi. Polska kwatera liczy 220 płyt i 128 krzyży.

Za www.pol.org.pl

(Fundacja Pomocy Polakom na Wschodzie)

Udostępnij na: