9 września 2018 roku odbył się w Juszkiewiczach, niewielkiej wsi w okolicach Baranowicz,  I Festiwal Pieśni Religijnej  „Te DEUM”. Festiwal został zorganizowany przez  oddział Związku Polaków na Białorusi w Juszkiewiczach przy wsparciu Konsulatu Generalnego  RP w Brześciu oraz Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Patronat medialny zapewniła redakcja kwartalnika polskiego „Echa Polesia”, wydawanego przez oddział brzeski obwodowy ZPB. W Festiwalu wzięło udział 11 chórów polskich i zespołów z oddziałów ZPB, razem – 270  uczestników.

Podczas Mszy Św.

Wystąpili chór „Przyszłość” z Nowej Myszy, chór „Srebrny Komerton” z Lachowicz, Chór „Słoneczko z Baranowicz, zespół z Lelczyc „Surma”, chór”Tęcza”z Mińska,  chór  UTW z Brześcia „Uścisk dłoni”, chór „Liber Cante” z Mińska, zespół”Przyjaźń”z Lachowicz, chór Polonez” z Mińska, chór parafialny z Nowej Myszy, chór „Społem”z Mińśka. Wśród honorowych gości Festiwalu byli: Jerzy Grymanowski, wicekonsul Konsulatu Generalnego RP w Brześciu, Renata Dziemiańczuk, wiceprezes Zwąiązku Polaków na Białorusi, Andrezj Poczobut, członek Rady Naczelnej  ZPB, znany dziennikarz, Alina Jaroszewicz, prezes oddziału brzeskiego obwodowego ZPB, redaktor pisma „Echa Polesia”, Helena Marczukiewicz, prezes oddziału mińskiego ZPB, Elżbieta Gołosunow, prezes ZPB w Baranowiczach, Elwira Jarmolicz, dyrektor SSP im.T.Rejtana w Baranowiczach, Teresa Puńko, prezes UTW z Brześcia,  Janina Prudnikowa, prezes oddziału ZPB w Lachowiczach, Maria Okołotowicz, prezes oddziału ZPB w Nowej Myszy, Jana Predko, prezes oddziału ZPB w Stołpcach, Eugeniusz Lickieiwcz, prezes oddziału ZPB w Prużanach, Wiktor  Szkodzik z Małżonką, Juszkiewiczanin z Mińska sponsor Festiwalu. Głównym zadaniem Festiwalu było godne uczczenie 100. Rocznicy odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej oraz 100. Rocznicy powstania parafii Św.Trójcy w Juszkiewiczach.

Nabożeństwo przy kwaterze żołnierzy AK z Juszkiewicz

Festiwal rozpoczęła Msza Św., celebrowana przez ks.proboszcza w Juszkiewiczach Leonarda Okołotowicza oraz ks. Aleksandra Kononowicza, proboszcza z Mozyrza. Kościól był pięknie udekorowany w barwach narodowych. Mszę uświetnił śpiew chóru „Przyszłość” z Nowej Myszy. Podczas Liturgii procesja wiernych i gości ruszyła na cmentarz, by uczcić pamięć mieszkańców wsi Juszkiewiczae, którzy zginęli 5 kwietnia 1945 roku, a także pomodlić się przy grobach byłych kapłanów, proboszczów parafii.

Chór „Przyszłość” z Nowej Myszy

Organizator i dyrektor Festiwalu, Dymitr Burec, podczas innauguracji powiedział o tym, że Juszkiewicze i Juszkiewiczanie zasłużyli na bycie miejscem Festiwlau”Te Deum”. Od wieków mieszkali tu potomkowie szlachty polskiej, dobrzy gospodarze, twardzi i odważni – sól polskiej ziemi. Za Wiarę, Honor, Ojczyznę oddawali swoje życie, płacili utratą mienia i dobrobytu. Mieszkańcy okolicznych wsi i pobliskich Baranowicz mówili o nich: „harde Juszkoucy”, „zajadłe Polaki”. Starsi mieszkańcy pamiętają jeszcze doskonale zorganizowane uroczystości okolicznościowe i piękne śpiewy w juszkiewickim kościele – mieszkańcy Juszkiewicz słynęli z doskonałych talentów wokalnych. Po wojnie Juszkiewiczanie nie ugięli się władzy sowieckiej, stawiając opór kolektywizacji. W swoim świętym uporze byli tak twardzi i konsekwentni, że władzom sowieckim tak i nie udało się zapędzić Juszkiewiczan do kołchozu. Wtedy władza zabrała mieszkańcom ziemię, przekazała ją sąsiednim kołchozom, a najaktywniejszych „przeciwników sowieckiej kolektywizacji” zesłała do Kazachstanu i na Syberię

O historii Juszkiewicz opowiedziały zebranym  Alina Burec i  Polina Nowicka, prowadzące Festiwal.

Alina Burec (od lewej) i  Polina Nowicka

Podczas Festiwalu zostało wykonanych 36 utworów. Tematyka utworów była zróżnicowana począwszy od starożytnych pieśni religijnych  i polskich pięśni hymnicznych „ Boże coś Polskę”, „Święta miłości kochanej ojczyzny”,”Marsz,marsz Polonia”, Rota, czy też pieśni porozbiorowych ”Mazurek 3 Maja”, „Warszawianka”, pieśni legionowych,  pieśni z II wojny światowej – „Modlitwa obozowa”, jak i pieśni czasów najnowszych : ”Żeby Polska była Polską”, „A mury runą”.

Zespół „SURMA” z Lelczyc

Po zakończeniu programu wszystkim uczestnikom zostały wręczone nagrody i dyplomy, przygotowane przez  organizatorów i sponsorów. Nagrody wręczali Jerzy Grymanowski, wicekonsul RP w Brześciu oraz Renarta Dziemiańczuk, wiceprezes ZPB do spraw kultury.

Połączone chóry z Mińska

Podczas podsumowania Jerzy Grymanowski  wszystkim uczestnikom i dyrygentom festiwalu wyraził  słowa uznania i gratulacji oraz życzył dalszego rozwoju muzycznego.

Chór „Liber Cante” z Mińska

W swoim wystąpieniu Alina Jaroszewicz, dziękując „ambasadorom polskiej piosenki” , powiedziała: „Polska pieśń patriotyczna posiada w naszym etosie charakter i wymiar sakralny. Symbolizuje jedność i odrębność narodu oraz formę społecznej manifestacji uczuć. Pozwala w różnych okresach naszej historii pełnić niejednokrotnie rolę hymnów narodowych – nie przypadkowo wysłuchaliśmy dziś tyle pieśni hymnicznych. Pieśń znajduje wyraz  w śpiewach na cześć Boga lub upamiętniając wielkie wydarzenia, związane obroną wolności czy zachowaniem najcenniejszych tradycji narodowych. Śpiew, przekazywany z pokolenia na pokolenie jest świadectwem historii i sprawdzianem tożsamości narodowej mieszkańców. Niech polskie pieśni religijne i patriotyczne i dziś, w naszych czasach, dzięki Wam jednoczą i umacniają rodziny, rozpalają miłość Ojczyzny, wspierają na duchu i dodają otuchy. Zachowajmy te piękne pieśni naszych przodków w naszych  domach, szkołach, kościołach – w naszym sercu i w naszym życiu”.

Anna Godunowa Juszkiewicze-Brześć

Udostępnij na: