Zwracam się do Państwa z prośbą o pomoc w poszukiwaniach rodziny lub grobu śp. kpr. Jana Supińskiego, żołnierza 3 Pułku Strzelców Konnych w Wołkowysku.

Jan Supiński , ranny w walce z Niemcami w Kalenkowiczach 22 września 1939 roku, zmarł z powodu upływu krwi i pochowany został w żołnierskiej mogile na skraju lasu we wsi Sokóle. Razem z Nim w grobie spoczął również ppor. Jerzy Dudek ,dowódca plutonu w 3 Pułku Strzelców Konnych , poległy w tej bitwie.

Jak wynika z opowiadań naocznych świadków i ich relacji spisanych na początku lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku, zaraz po wojnie , rodzina poleglego kpr. Jana Supińskiego ,nieformalnie ekshumowała szczątki obu ciał i wywiozła w rodzinne strony ,leżące obecnie w granicach Białorusi.

Wdzięczny będę Państwu za wszelkie informacje dotyczące miejsca ponownego pochówku śp.Jana Supińskiego lub proszę o kontakt rodzinę poległego kawalerzysty.

Z wyrazami szacunku.

Wojciech Czajkowski

35-045 Rzeszów

ul.Hetmańska 22/25

adres e-mail:[email protected]

Polska

Rzeszów dnia 2 maja 2017 r.

 

Udostępnij na: