2016 rok upłynął w Polsce pod znakiem uroczystości poświęconych postaci Henryka Sienkiewicza i był świetną okazją do uczczenia dorobku znanego pisarza. Ogłaszając 2016 rok rokiem Sienkiewicza, senatorowie w swojej uchwale podkreślili, że Henryk Sienkiewicz „poprzez swoją twórczość, publicystykę i działalność społeczną budził świadomość narodową, uczył dumy z polskości, umiłowania ojczyzny i zdolności do poświęceń”.

Należy podkreślić, że 2016 rok był bogaty w ważne daty związane ze słynnym Polakiem. Na maj przypadła 170. rocznica urodzin pisarza, na listopad 100. rocznica jego śmierci. W 1896 roku, 120 lat temu, odbyło się pierwsze wydanie „Quo Vadis”, powieści, dzięki której zyskał on światową sławę, a w 1886 roku, 130 lat temu, po raz pierwszy wydano „Potop”.

W całej Polsce trwało Narodowe czytanie „Quo vadis”, ogólnopolska akcja „Pocztówka do Pana Sienkiewicza”, odbyły się liczne konferencje i seminaria.

Również organizacja informacyjno-oświatowa „Uścisk Dłoni” przyłączyła się do obchodów Roku Sienkiewicza.

27 listopada 2016 roku w pięknej i przytulnej sali Brzeskiej Centralnej Biblioteki Miejskiej im. A. Puszkina odbyła się konferencja historyczno-literacka pt. „Fenomen, któremu na imię Henryk Sienkiewicz”. W konferencji uczestniczyli słuchacze UTW, Polskiej Szkoły Społecznej im. I. Domeyki, czytelnicy Biblioteki im. A. Puszkina, studenci uniwersytetów brzeskich, miłośnicy twórczości i osobowości H. Sienkiewicza. Był obecny także pan Jerzy Grymanowski, konsul RP w Brześciu.

Wykłady o życiu i twórczości Polskiego Noblisty wygłosiły:

mgr Teresa Puńko – „Sylwetka Henryka Sienkiewicza na tle burzliwej epoki”.

dr Ludmiła Sadko – „Zakres tematowy i problemowy twórczości H. Sienkiewicza”.

dr Julia Chodyniuk – „Wędrowca z literackim zacięciem – ciekawostki z korespondencji Sienkiewicza”.

dr Tamara Kabot – „Między słowem, a obrazem – proza H. Sienkiewicza w malarstwie”.

Na tle fragmentu z polskiego filmu „Krzyżacy” (1960 r.), opartego o powieść H. Sienkiewicza (na ekranie walczą pułki: polski, litewski, smoleński, brzmi Bogurodzica) studenci wydziału filologicznego Michał Korolewicz, Katarzyna Kowalenko, oraz uczennice AKC „MOST” Alisa Agiejewa i Anastazja Szczecko recytowali fragmenty tekstu, opisu bitwy pod Grunwaldem.

W konferencji brał również udział Klub Rekonstrukcji Historycznej „Zachodnia Unia” (Kobryń). Klub zajmuje się animacją historii europejskiego średniowiecza. Występ Klubu był ozdobą imprezy. Z dużym zainteresowaniem uczestnicy konferencji oglądali kostiumy i słuchali ciekawych opowieści na temat specyfiki poszczególnych części stroju.

Dziękujemy dyrektorowi Brzeskiej Biblioteki im. A. Puszkina Pani Swietłanie Siemaszko za udostępnienie sali Biblioteki, za organizację wystawy książek H. Sienkiewicza, a także wyrażamy wdzięczność za aktywny udział w przygotowaniu i prowadzeniu konferencji Pani dr Ludmile Sadko.

Teresa Puńko, Brześć

Udostępnij na: