8 czerwca 2016 roku w budynku Konsulatu Generalnego RP w Brześciu zainaugurowano wystawę fotografii historycznych pt. „Brześć n\Bugiem. Pokój i wojna. 1920-1939. Część II” pochodzących ze zbiorów prywatnych architekta z Mińska Andrzeja Dołgowskiego. Wystawa ta jest kontynuacją projektu, rozpoczętego jeszcze w roku 2014.

Od lewej: koordynator projektu Iwan Czajczyc, organizator wystawy Andrzej Dołgowski, Konsul RP Anna Domska-Łuczak, Konsul RP Sławomir Misiak, Kierownik wydziału Aleksander Muraszko
Od lewej: koordynator projektu Iwan Czajczyc, organizator wystawy Andrzej Dołgowski, Konsul RP Anna Domska-Łuczak, Konsul RP Sławomir Misiak, kierownik wydziału d\s ideologii i kultury obwodowego Komitetu Wykonawczego w Brześciu Aleksander Muraszko

 

Andrzej Dołgowski
Andrzej Dołgowski

Dzisiejsza ekspozycja zawiera 48 fotografii podzielonych wg. okresów chronologicznych. Koncepcja wystawy przewiduje pokazanie w pierwszej kolejności codziennego życia mieszkańców Brześcia n\Bugiem.

Kuchnia oficerska. Brześć, grudzień 1921 r.
Kuchnia oficerska. Brześć, grudzień 1921 r.

„Gdy podczas pierwszej części wystawy więcej opowiadaliśmy o miejscach historycznych, architekturze – dzisiaj chcemy więcej uwagi poświęcić ludziom, – powiedział podczas otwarcia wystawy Andrzej Dołgowski, – na fotografiach widzimy mieszkańców miasta, żołnierzy i oficerów Wojska Polskiego podczas ćwiczeń oraz w życiu codziennym. Podróżujemy w czasie, spacerujemy uliczkami Brześcia – miasta w czasie pokoju oraz podczas działań wojskowych w 1939 roku. Wszystko sąsiaduje ze sobą – świeckie kokietki, propagandowe afisze na budynkach miasta, wojskowe urządzenia obronne oraz pierwsze pochówki żołnierzy Wermachtu przy Bramie Północnej twierdzy, dlatego też da się wyczuć atmosferę tamtego czasu i cały koszmar wojny.”

Ulice po zdobyciu miasta przez wojska niemieckie. W centrum – grupa żołnierzy Wehrmachtu. Brześć, 20 września 1939 r.
Ulice po zdobyciu miasta przez wojska niemieckie. W centrum – grupa żołnierzy Wehrmachtu. Brześć, 20 września 1939 r.
Dowódcy jednostek wojskowych Wojska Polskiego w Północnym miasteczku wojskowym w Brześciu. 1932-35 r. Najprawdopodobniej 30 Dywizja Piechoty. Z prawej (przypuszczalnie) - pułkownik Stanisław Wrzeliński, w środku dowódca 84 pułku piechoty Józef Tunguz-Zawiślak (przypuszczalnie), dowódca 83 pułku piechoty podpułkownik Jan Klein, drugi z prawej – dowódca 82 pułku piechoty podpułkownik Prymus Żelichowski
Dowódcy jednostek wojskowych Wojska Polskiego w Północnym miasteczku wojskowym w Brześciu. 1932-35 r. Najprawdopodobniej 30 Dywizja Piechoty. Z prawej (przypuszczalnie) – pułkownik Stanisław Wrzeliński, w środku dowódca 84 pułku piechoty Józef Tunguz-Zawiślak (przypuszczalnie), dowódca 83 pułku piechoty podpułkownik Jan Klein, drugi z prawej – dowódca 82 pułku piechoty podpułkownik Prymus Żelichowski
Droga ku Bramie Saperskiej (Terespolskiej) Twierdzy Brześć. Widok z Cytadeli. Wrzesień 1939 r.
Droga ku Bramie Saperskiej (Terespolskiej) Twierdzy Brześć. Widok z Cytadeli. Wrzesień 1939 r.

Podczas otwarcia wystawy Konsul Sławomir Misiak zwrócił uwagę na znaczenie pamięci historycznej niezbędnej dla zrozumienia rzeczywistości, dziękując Andrzejowi Dołgowskiemu oraz koordynatorowi projektu Iwanowi Czajczycowi za dokonaną pracę.

Dowódca Flotylli Pińskiej Witold Zajączkowski (drugi z prawej) na spacerze w Brześciu. Lata 30-te XX wieku. Fotograf: Ch. Lipiński. Brześć nad Bugiem, ul. Dąbrowskiego, 26
Dowódca Flotylli Pińskiej Witold Zajączkowski (drugi z prawej) na spacerze w Brześciu. Lata 30-te XX wieku. Fotograf: Ch. Lipiński. Brześć nad Bugiem, ul. Dąbrowskiego, 26

„Ta wystawa jest daniną pamięci ludziom, losy których są nierozerwalnie związane z Brześciem, – powiedziała Konsul Anna Domska-Łuczak, – jest mi bardzo miło, że na tej wystawie są eksponowane dwa zdjęcia z mojego archiwum rodzinnego. Moi krewni przed wojną mieszkali w Brześciu”.

Niemowlę Barbara Sitsch. Zdjęcie z archiwum rodzinnego A. Domskiej-Łuczak, 1929 r.
Niemowlę Barbara Sitsch. Zdjęcie z archiwum rodzinnego A. Domskiej-Łuczak, 1929 r.

Kierownik wydziału d\s ideologii i kultury obwodowego Komitetu Wykonawczego w Brześciu Aleksander Muraszko podczas przemówienia nawiązał do słów głowy państwa białoruskiego podczas przyjmowania przez niego pełnomocnictwa ambasadorów, o konieczności budowania przyjaznych i dobrosąsiedzkich stosunków z Polską: „Rok 2016 zaowocował w zmiany pozytywne pomiędzy Polską a Białorusią. Niniejszą wystawę można oceniać jako pierwszy krok ku temu, by pomiędzy naszymi narodami było jak najwięcej wzajemnego zrozumienia”.DSC_0721

Na uroczystości byli obecni przedstawiciele misji dyplomatycznych akredytowanych w Brześciu oraz inteligencji miejskiej.

 

Iwan Czajczyc,

koordynator projektu

Udostępnij na: