16 grudnia b.r. w Sejmie RP odbyła się konferencja „Historia Kartą spisana. Podsumowanie Ustawy o Karcie Polaka”. Zorganizowała ją Sejmowa Komisja Łączności z Polakami za Granicą wraz z Fundacją Wolność i Demokracja oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.DSC05023

Na konferencję zaproszono przedstawicieli Polaków ze Wschodu – Litwy, Łotwy, Białorusi i Ukrainy. Polaków z Polesia reprezentowała delegacja w składzie: redaktor naczelna kwartalnika „Echa Polesia” Alina Jaroszewicz, zastępca dyrektora Polskiej Szkoły Społecznej im. I. Domeyki  Alina Krasnowska, dyrektor instytucji kulturalnej „Kresy” w Baranowiczach Jadwiga Szustał oraz opiekun miejsc polskiej pamięci narodowej obwodu brzeskiego Eugeniusz Lickiewicz.DSC04942

Podczas konferencji przeprowadzono kilku paneli dyskusyjnych. Niezwykle ciekawym, a w pewnym stopniu zaskakującym okazał się „Raport z przeprowadzonych badań nt. Karty Polaka na Białorusi, Ukrainie, Litwie i Łotwie”, przygotowany przez dr hab. Mariusza Kowalskiego (Studium Europy Wschodniej, Uniwersytet Warszawski) na podstawie wyników ankietowania posiadaczy Karty Polaka. Natomiast najbardziej ożywiona wymiana zdań i dyskusja toczyła się podczas panelu pt. „Karta Polaka – element odrodzenia polskości czy jedynie wymiar praktyczno-wizowy? Doświadczenia Ukrainy, Białorusi i Litwy”. W dyskusji na ten temat zabrali głos liczni uczestnicy konferencji, w tym Jerzy Wójcicki – członek Zarządu Związku Polaków na Ukrainie, redaktor naczelny „Słowa Polskiego”, Anżelika Borys – prezes Rady Naczelnej Związku Polaków na Białorusi, Michał Mackiewicz – prezes Związku Polaków na Litwie, poseł na Sejm Litwy, Alina Jaroszewicz – dyrektor PSS im. I. Domeyki w Brześciu, redaktor naczelna „Echa Polesia” oraz inni.

„Ustawa zostanie znowelizowana” – zapowiedział Michał Dworczyk, poseł PiS, szef sejmowej komisji łączności z Polakami za granicą, – Po pierwsze należy uwzględnić, że w okolicznościach nadzwyczajnych – tak jak Polacy w Donbasie – ludzie ci powinni być traktowani podobnie jak obywatele polscy. Druga zmiana wprowadza możliwość automatycznej i bezpłatnej zamiany na kartę stałego pobytu, mogłoby się to odbywać po przyjeździe do Polski, a trzecia zmiana jaką wprowadza nowelizacja, to umożliwienie przyjmowania wniosków i wydawania Kart Polaka przez wojewodów.”DSC05012

Niespodzianką dla uczestników konferencji stała się krótka wizyta Ministra Obrony Narodowej Polski Antoniego Macierowicza. Po słowie powitalnym Pana Ministra, z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia odbyło się tradycyjne dzielenie się opłatkiem i składanie wzajemnych życzeń.

 

Red.

Udostępnij na: