W dniu 22.02.2015 zmarła w Pruszkowie mając 96 lat Felicja Jankowska z domu Lassota ps. „Jadzia” była sanitariuszka żołnierz Oddziału Partyzanckiego „WARTA IV” Okręgu Poleskiego ZWZ-AK. Pochowana została w Kostowcu /mąż również jest tam pochowany ps. „Żubr”/ koło b.PGR Urszulin, gdzie pracowała do emerytury.

Początkowo działała wraz z mężem w konspiracji we wsi Terpiłowicze k. Czernawczyc. Na skutek dekonspiracji Obwodu Brzeskiego i aresztowaniach przeszła w maju 1944 wraz z mężem ps. „Żubr” Stanisławem Jankowskim do Oddziału Part. „WARTA IV”, działającego na terenie półn.-zach. Polesia aż do poludn. Części Puszczy Białowieskiej osada Topiły, gdzie zaczęto przygotowania do Akcji Burza dla organizującego się Zgrupowania 30 DP AK Okręgu Poleskiego.

W czerwcu 1944 r.  do Oddziału został przekazany z Kobrynia sztandar b. Gim. im. Marii Rodziewiczównej, który po małej przeróbce i poświęceniu w lasach Skinderowskich, przez ks. Karpowicza z Kiwatycz, został sztandarem bojowym Oddziału „WARTA IV”. Opiekę nad sztandarem, D-ca Oddziału ppr. „Marek” Stanisław Nabiałek powierzył „Jadzi”. Została chorążym sztandaru.

Przez cały okres działania Oddziału a następnie w marszu Zgrupowania 30 Pleskiej DP AK na pomoc Powstaniu Warszawskiemu doszła wraz ze sztandarem pod Otwock 17.08.1944 i tam na rozkaz D-cy Zgrupowania c.c. „Trzaska” ppłk. Henryka Krajewskiego w dniu 18.08.1944 przekazała sztandar łącznikowi komendy AK w Otwocku.

Zgrupowanie zostało rozwiązane natomiast wybrana grupa bojowa kontytuowała próbę dotarcia do Powstania. Grupa ta pod dowódctwem c.c. „Grzmot” Stanisław Trądowski dotarła pod Wielkie Dęby k. W-wy i tam została rozbrojona przez Sowietów. Oficerowie wywiezieni do Riazania-ZSSR. Żołnierze skierowani do Lublina, do organizującego się tam LWP.

Po wojnie wieloletnie poszukiwania sztandaru /radio, prasa/ nie udawały się. Dopiero w latach 80-ych sztandar Oddziału odnalazł się w Muzeum Wojskowym w Poznaniu jako nowy nabytek Muzeum.

W maju 1987 r. na zjazdzie b. Zgrupowania 30 DP AK i konspiracji Okręgu Poleskiego AK, żołnierze Oddziału mogli zobaczyć swój sztandar „WARTA IV” wypożyczony na tą uroczystość przez Muzeum Poznańskie.сканирование0008

Na zdjęciu z tej uroczystości w Warszawie grupa byłych żołnierzy Oddziału wraz z „Jadzią” (w srodku) i odnaleziony sztandar.

 

Przyjaciele z konspiracji poleskiej

i partyzantki:

Wanda i Władysław Swarcewicz

Udostępnij na: