• W ubiegłym, 2014 roku, zawdzięczając zaangażowaniu Konsulatu Generalnego RP w Brześciu, przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa została odnowiona połozona na rzymsko-katolickim cmentarzu przy ulicy Puszkińskiej w Brześciu Kwatera Żołnierzy Wojska Polskiego, poległych w walkach podczas wojny polsko-bolszewickiej 1920-1921r.. Zostały wykonane nowe repliki nagrobków, wymieniono krawężniki oraz odnowiono obelisk ku czci poległych żołnierzy;100_7164
  • Przez Towarzystwo Tradycji Akademickiej z Warszawy również na tym samym cmentarzu w roku ubiegłym przeprowadzono 100_7077prace konserwatorskie przy zabytkowym nagrobku z 1888 roku Maryi Siewert (autorzy prac: Krzysztof Jurkoń, Bartosz Markowski, Aleksandra Trochimowicz, inicjator – Michał Łaszczkowski); zaplanowano przeprowadzenie kolejnych prac na cmentarzu;
  • Przez wolontariuszy Polskiej Szkoły Społecznej w Brześciu , Forum Polskich Iniciatyw Lokalnych obwodu Brzeskiego, redakcji „Ech Polesia” w roku ubiegłym przeprowadzono szereg innych prac i projektów, mających na celu zachowanie na Polesiu polskich miejsc pamieci narodowej;m.in. w ramach opracowania Listy pochówków na Polesiu żołnierzy Wojska Polskiego w marcu b.r.  przeprowadzono inwentaryzację Kwatery Żołnierzy Wojska Polskiego z 1920-1921r. w Prużanie („Materiały inwentaryzacji” są dostępne na naszej stronie internetowej echapolesia.pl w rubrycę „Biblioteka”).
  • Trwają dalsze pracę i poszukiwania, dotyczące uzupełniania zapoczątkowanego„Katalogu Miejsc Pamięci Narodowej obwodu Brzeskiego” (EP_3(39)_2013) oraz Katalogu „SzlakiemRomualda Traugutta po Polesiu” (EP_1(37)_2013).

W związku z powyższym  zwracamy się do naszych Czytelników z gorącą prośbą i apelem o dalsze nadsyłanie do redakcji „Echów Polesia” wszelkich na ten temat informacjii, ponieważ umożliwi to wszystkim zainteresowanym stronom bardziej systemowe i kompleksowe podejście do ratowania naszej pamięci i kultury.

 

Eugeniusz Lickiewicz,

Prużana

Udostępnij na: