Nowy rok nauczania w Polskiej Szkołe Społecznej im.I.Domeyki w Brześciu zaczyna się  od wprowadzenia programu „Korona Polskiego Wychowania”. Autorem programu jest Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo, która od ponad 20 lat realizuje w Polsce działania na rzecz dobrego wychowania młodego pokolenia. Program Korona Polskiego Wychowania pozwala zbudować optymalne warunki do edukacji, sprzyja rozwijaniu zainteresowań uczniów orzaz podnosi kompetencje wychowawcze nauczycieli. Misja programu jak najbardziej pokrywa się z misją naszej Szkoły, a mianowicie pomaga w kształtowaniu ludzi o silnym systemie wartości, świadomych patriotów i obywateli. Przed wpowadzeniu programu do procesu nauczania PSS nasi uczniowie i nauczyciele odwiedzili Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo i wzięli udział w warsztatach  pzrygotujących do wdrażania go w system naszej Szkoły.10410615_838328259525756_64541856046168636_n

W lipcu  młodzież PSS miała okazję po raz drugi uczestniczyć w Warsztatach Akademii Młodzieżowej w Motyczu Leśnym. W ciągu prawie 2 tygodni młodzież aktywnie uczestniczyła  w szkoleniach i treningach. Początkowo młodzież została podzielona na mniejsze zespoły, zadaniem których była realizacja różnorodnych inicjatyw na rzecz całej grupy. Dzięki specjalistycznemu podziałowi (grupa medialna, kulinarna, animacyjna, turystyczna i teatralna) młodzież mogła odkryć swoje predyspozycje i nauczyć się budowaniu zespołu opartemu na wspólnym działaniu. Działania polegały na kształceniu umiejętności liderskich,  organizacyjnych, uczeniu się itd. Końcowym elementem programu był pokaz finałowy, który był wydarzeniem podsumowującym działania poszczególnych grup tematycznych prezentujących wszystkie dokonania.

10531445_823588244333091_7879499337612204823_oPodniesieniu kompetencji wychowawczych nauczycieli był poświęcony sierpniowy program dla nauczycieli pt.: „Edukacja skoncentrowana na potrzebach dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej – klucz do sukcesu edukacyjnego” w Motyczy Leśnym. W tym programie wzięła udział 6-osobowa grupa nauczycieli z Polskiej Szkoły Społecznej wraz z nauczycielami z Litwy, Ukrainy i Rosji. Program składał się z liczych wykładów, lekcji, spotkań i wyjazdów  studyjnych. Nauczyciele mieli okazję   poznać program „Korona Polskiego Wychowania” i w nim uczestniczyć. Realnym podsumowaniem efektywności programu były spotkania z dyrektorami lubelskich szkół,  którzy już wprowadziły program do swojego systemu nauczania i wychowania. Narzędzia zdobyte podczas szkolenia zostaną wykorzystane w procesie nauczania dzieci i młodzieży PSS im.I.Domeyki i będą zaprezentowane pod koniec października 2014 roku w ramach w Dni Społecznych poswięconych  dwudziestoleciu międzywojennemu.

Lilia POTONIA, wicedyrektor Polskiej Szkoły Społecznej im.I.Domeyki w Brześciu

Udostępnij na: