15 grudnia br. z bazyliki Narodzenia Pana w Betlejem do katedralnego kościoła św. Franciszka Ksawerego w Grodnie dostarczono Betlejemskie Światło Pokoju, które zostało przekazane biskupowi diecezji Aleksandrowi Kaszkiewiczowi.

Zwracając się do wiernych hierarcha znaczył, że tegoroczna akcja przekazania ognia odbywa się pod hasłem „Będziemy czynić pokój”, zachęcając dzielić się darem pokoju z bliźnimi, by czynić ten pokój w codziennym życiu oraz przywracać nadzieję tym, kto odczuwa jego brak.

Podróż Betlejemskiego Światła Pokoju po Białorusi tradycyjnie rozpoczyna się w Grodnie, i dalej będzie kontynuowana przez skautów z katolickich parafii Grodna, Mińska, Żodzino, Połocka i Iwieńca.

Do stolicy Polesia – Pińska, a także do innych miejscowości  obwodu brzeskiego Betlejemskie Światło Pokoju dotarło w dniu 16 grudnia.

Opr. red.

Foto: grodnensis.by

Udostępnij na: