Sto lat, to czas, w którym zebrać można mnóstwo doświadczeń i mądrości, przeżyć wspaniałe chwile szczęścia i niezmierzonej radości. Dane było Drogiemu Jubilatowi przeżyć cały wiek w naszej dramatycznej polskiej historii, doświadczyć trudów i radości z nim związanych. Tak długie życie jest skarbnicą doświadczeń dla kilku pokoleń Polaków. Pana Jana sędziwy wiek jest naszym wspólnym drogocennym dziedzictwem.

Harcerski Krąg Seniorów ZHP im. Zawiszy Czarnego w Inowrocławiu 10 stycznia 2023 roku na uroczystej zbiórce urodzinowej. Foto: Elżbieta Stengert

Od 18 lat jest Pan naszym wiernym czytelnikiem i naszym autorem. Fragmenty Pana wspomnień o harcerskich latach  przedwojennych w Prużanie prezentujemy dziś niżej. Podczas wojny Jan Czerniak był wysłany przez Niemców do obozu pracy w Königsberg. Po wojnie Pan czynnie włączył się w organizację drużyn harcerskich w Górze na Dolnym Śląsku. Pełnił Pan funkcję hufcowego i organizował obozy harcerskie dla młodzieży. Wspierał Pan całe swoje życie ruch harcerski. Obecnie działa w harcerskim ruchu seniorów i starszyzny harcerskiej ZHP.

Tak napisała  Elżbieta Stengert, córka Pana Jana  Czerniaka o obchodach Jubileuszu Ojca: „ Tata obchodził „hucznie” swoje 100 urodziny 9 stycznia 2023 roku. Ponieważ wciąż  działa w Harcerskim Kręgu Seniorów ZHP,  to Komenda Hufca ZHP w Inowrocławiu zorganizowała uroczysta zbiórkę harcerską, w której udział wzięci harcerze i seniorzy ZHP w Inowrocławia i zaprzyjaźnionych kręgów województwa kujawsko-pomorskiego oraz przedstawiciele władz harcerskich, miejskich i powiatowych. Były życzenia, kwiaty, koncert w wykonaniu zespołu harcerskiego i zespołu folklorystycznego, tort ufundowany przez Prezydenta Miasta oraz dużo uśmiechu, śpiewu i pozytywnych emocji.

Życiorys Taty jest taki długi, bogaty i barwny, że można by  obdzielić nim kilka osób. Najważniejsze, że Tata jest wciąż ciekawy świata, dużo czyta, działa społecznie i codziennie wraz z Mamą wychodzi na 4-5 kilometrowy spacer do parku. 

Swoje kontakty z kolegami z harcerstwa w Prużanie odnawiał bezpośrednio po wyzwoleniu, jak przybył do Góry Śląskiej, która okazała się dużym skupiskiem „prużaniaków”. Powojenne losy w harcerstwie, potem w sporcie, w szkole oficerskiej we Wrocławiu następnie, już na emeryturze, ponownie w harcerstwie, opisuje sam w swoich wspomnieniach. Jednak najwięcej pozytywnych opowieści to te, które mają swoje miejsce na Polesiu.

Seniorzy z Harcerskich Kręgów Seniorów ZHP z woj. Kujawsko-Pomorskiego na zbiórce z okazji 100 urodzin druha Jana Czerniaka (w centrum z laseczką). Foto: Elżbieta Stengert

Drogi Jubilacie, prosimy przyjąć najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia dobrego zdrowia, wielu łask Bożych oraz satysfakcji ze wszelkiego dobra, którego przysporzył Pan Ojczyźnie i całemu naszemu Narodowi. Życzymy Panu samych pogodnych dni oraz licznych wyrazów życzliwości i szacunku od rodaków, za których wolność i bezpieczeństwo gotowy był Pan do najwyższych poświęceń.

Red.

Udostępnij na: