Książki, Polesie Mozyrskie
Dereszewicze 1863

  Pod takim tytułem w 1986 r. w Wydawnictwie Ossolińskich ukazała się jedna z ostatnich