W Muzeum Białoruskiego Polesia na początku maja 2021 r. odbyła się wystawa „Pińsk i okolice”.  Na wystawie były przedstawione fotografie Mikołaja Stasiuka, nieznanego dotąd pińskiego fotografa  dwudziestolecia międzywojennego.

Po pierwszej wojnie światowej Mikołaj był uczniem pińskiego państwowego gimnazjum humanistycznego. Później odbywał służbę wojskową w  korpusie  łączności . Z 1926 roku do 1939  pracował  jako motorniczy w zakładach Pińskiej Flotylli Rzecznej. Miejskie i wiejskie  życie tamtych lat odzwierciedlał w swoich fotografiach. Posiadał niemiecki aparat fotograficzny, który także jest prezentowany na wystawie.

 

Organizator i wystawy, i właściciel kolekcji fotografii Mikołaja Stasiuka, piński krajoznawca i historyk Aleksander Noworaj opowiada, że Mikołaj Stasiuk nie był profesjonalnym fotografem, był zwykłym miłośnikiem i pasjonatem  fotografii. Fotografując swoich znajomych i przyjaciół nie przypuszczał, że utrwala historię: atmosferę, artefakty, sam  duch swoich czasów,  że to co robi, może  mieć jakiś większy sens. Wystawa stała się możliwa dzięki temu, ze syn Mikołaja Stasiuka Jarosław  znalazł w domu ojczystym kolekcję czasopism, pocztówek oraz  klisze fotograficznych. Tę kolekcję pan Jarosław  przekazał Aleksandrowi Noworajowi, który i zorganizował tę unikatową wystawę przy wsparciu Muzeum Białoruskiego Polesia.

Aleksandr Noworaj, organizator wystawy

Dzięki pomocy pińskich fotografów Stepana Gorenca oraz Olega Bieńko stare negatywy, wykonane jeszcze na kliszach fotograficznych, udało się wywołać 90 fotografii, które i były prezentowane dla mieszkańców Pińska i okolic w Muzeum Białoruskiego Polesia. Praca nad przygotowaniem wystawy trwała prawie rok. Na fotografiach – Pińsk i okolice, malownicze pejzaże i portrety mieszkańców. Wielu budynków, prezentowanych na fotografiach, już się nie zachowało, tym większa jest wartość prac przedwojennego pińskiego fotografa. Widzimy tam też dawnych mieszkańców Pińska i okolic podczas pracy i wypoczynku, w dni powszednie i dni świąteczne, widzimy jak uprawiali sporty, jak odpoczywały nad rzeką. Ekspozycja fotografii Mikołaja Stasiuka  wprowadza  widzów w atmosferę Pińska z przed prawie 100 lat.

Op. red.

Foto www.media-polesye.by

Udostępnij na: