W październiku b.r. roku w Brzozówce w rejonie baranowickim zostały ukończone rozpoczęte kilka miesięcy wcześniej prace renowacyjne i konserwatorskie przy pomniku Żołnierzy Wojska Polskiego z 1920 roku.

Pomnik upamiętnia Żołnierzy 78. Słuckiego Pułku Piechoty, który w latach II Rzeczypospolitej stacjonował w Baranowiczach. W lipcu 1920 r. w składzie 4 armii toczył ciężkie walki z nacierającymi bolszewikami. Zgodnie z rozkazem z 16 lipca wycofał się na linię rzeki Szczary, oddalonej od Brzozówki o 15 km, aby tam zatrzymać nieprzyjacielską ofensywę. Bój z 19 lipca ubezpieczał ten odwrót. Poległych – oficera, dwóch podoficerów i dwudziestu szeregowych – pochowano tam, gdzie walczyli i postawiono im pomnik. Inskrypcja na cokole pomnika brzmi: “Poległym 78 słuckiego pp. 19 lipca 1920 r. Koledzy”.

Historia tego pomnika, podobnie jak i wielu innych polskich miejsc pamięci narodowej, jest dramatyczna. W minionych latach przez „nieznanych sprawców” zostały sprofonowane mogiły poległych żołnierzy, poniszczono krzyże na nich, z cokolu pomnika zerwano godło pułku. Pomnik wiele razy „rozstrzeliwano”, o czym świadczą widoczne ślady po kulach. Jednak pomnik ocalał i przetrwał do naszych dni. Z powodu postępującej destrukcji betonu, by zapobiec jego dalszemu niszczeniu i popadaniu w stan ruiny, okazała się niezbędna pilna interwencja.

Projekt konserwacji i renowacji pomnika poświęconego poległym żołnierzom 78. Słuckiego Pułku Piechoty w Brzozówce został zrealizowany przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

Red.

Udostępnij na: