14  sierpnia 2020  r. w obwodzie brzeskim odbył się  objazd miejsc pamięci narodowej, związanych z wojną polsko-bolszewicką  – w setną rocznicę Bitwy Warszawskiej. 

W objeździe wzięli udział: Paweł Jankowski, konsul RP w Brześciu, Alina Jaroszewicz, prezes oddziału brzeskiego obwodowego ZPB, Elita Michajłowa, wiceprezes d/s kultury, Irena Głuchowska, prezes oddziału miejskiego ZPB, Eugeniusz Lickiewicz, członek Rady Naczelnej ZPB, opiekun  miejsc pamięci narodowej obwodu brzeskiego, Halina Mickiewicz, prezes oddziału ZPB w Peliszczach, Teresa Puńko, prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Uścisk dłoni” przy ZPB oraz delegacje oddziałów ZPB, chór UTW „Uściisk dłoni”.

Cmentarz przy ul. Kombinatowskaja w Brześciu. Do uczestników obchodów przemawia Alina Jaroszewicz (pierwsza od lewej)

Uczestnicy uroczystych obchodów Victorii Polskiej 1920 r. odwiedzili największy Cmentarz Żołnierzy Wojska Polskiego na Rzeczycy. Cmentarz na Rzeczycy – to 329 grobów Żołnierzy Wojska Polskiego oraz Żołnierzy z formacji Bułach-Bułachowicza, walczących u boku wojsk polskich w wojnie polsko-bolszewickiej. Uczestnicy objazdu złożyli kwiaty i  zapalili znicze. Cmentarz na Rzeczycy został w roku 2019 gruntownie wyremontowany przez Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie. Opiekę nad cmentarzem sprawuje także Związek Polaków na Białorusi, który był także partnerem projektu renowacji  Cmentarza. Alina Jaroszewicz  zaprezentowała krótką historię Cmentarza.

Przemawia konsul RP w Brześciu Paweł Jankowski

Na Cmentarzu przy ul.Puszkińskiej, przy kwaterze Żołnierzy Wojska Polskiego chór UTW „Uścisk dłoni” wykonał pieśni legionowe. Na zakończenie uroczystości zebrani odśpiewali „Rotę”, hymn Związku Polaków na Białorusi.

Kwatera żołnierzy WP na cmentarzu przy ul. Puszkińskaja. Występ chóru UTW „Uscisk Dłoni”

Następnym punktem objazdu był Cmentarz we wsi Czernawczyce, gdzie miejscowi Polacy wraz z delegacją ZPB oddali hołd pamięci Żołnierzom Wojska Polskiego, poległym w wojnie polsko-bolszewickiej.

Przy kwaterze żołnierzy WP na cmentarzu w Czernawczycach

14 i 15 sierpnia odbyły się także uroczystości  przy grobach Żołnierzy i Oficerów WP w Baranowiczach, zorganizowane przez oddział ZPB w Baranowiczach, przy  kwaterze  Żołnierzy Wojska Polskiego w Kobryniu  – przez oddział ZPB w Kobryniu.

Przy grobie żołnierza Wojska Polskiego NN w Baranowiczach

Kulminacyjnym wydarzeniem objazdu stała się polowa Msza Św.  przy Kwaterze Żołnierzy Wojska Polskiego w Prużanie. Mszę św. celebrował  ks. proboszcz miejscowej parafii rzymsko-katolickiej Paweł Jaroszewicz. Kwatera w Prużanie składa się z 78 nagrobków żołnierzy pułków poznańskich, gdzie spoczywa ponad 150 żołnierzy WP.

Przy kwaterze żołnierzy WP na cmentarzu w Prużanie.
Polową Mszę Św. w intencji za poległych żołnierzy WP celebruje ks. Paweł Jaroszewicz

Bitwa Warszawska 1920 roku, zwana też «Cudem nad Wisłą, ocaliła nie tylko odzyskaną niedawno polską niepodległość. Była to jedna z trzech najważniejszych bitew XX wieku na świecie, a zarazem jedna z decydujących w całej historii ludzkości. Wojsko Polskie na czele ze zwycięskim marszałkiem Józefem Piłsudskim zatrzymało i zwyciężyło milionową nawałę Armii Czerwonej i uratowało nie tylko Polskę, ale i całą Europę przed niewolą oraz wprowadzeniem zbrodniczego sowieckiego totalitaryzmu i systemu komunistycznego. Tak jak przed wiekami – w 1920 roku na terytorium Rzeczypospolitej toczyła się w rzeczywistości bitwa o losy Europy. Zwycięstwami dni 15 i 16 sierpnia 1920 roku stanął Marszałek Piłsudski w szeregu dziejowych obrońców wiary. Za to należy się Józefowi Piłsudskiemu wieczna wdzięczność nie tylko obywateli polskich, ale całego chrześcijaństwa. Całego chrześcijaństwa! – tak głosił nad trumną Marszałka w 1935 roku Prymas Polski kardynał August Hlond. Sam Piłsudski ujął to jeszcze bardziej zwięźle: „Ta wojna omal nie wstrząsnęła losami całego cywilizowanego świata, a dzieło zwycięstwa naszego stworzyło podstawy dziejowe.”

Podczas wojny polsko-bolszewickiej ziemia poleska stała się miejscem zaciętych bojów, dlatego polskie cmentarze żołnierskie  do dziś są milczącymi świadkami  tych wielkich wydarzeń. Na każdym cmentarzu  uczestnicy uroczystego objazdu zapalili znicze, złożyli kwiaty, odmówili „Anioł Pański”.

Chwała i Cześć Bohaterom!

 Red.

Udostępnij na: