21 września w  Niedźwiedzicy, w rejonie lachowickim  odbył się IV Festiwal Kultury Polskiej, który zebrał 230 uczestników z różnych zakątków obwodu brzeskiego oraz z innych obwodów: mińskiego, homelskiego i grodzieńskiego.. Festiwal jak co roku został zorganizowany przez oddział Związku Polaków na Białorusi w Lachowiczach przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Brześciu oraz oddziału brzeskiego obwodowego ZPB. Festiwal odbył się w niedżwiedzickim Kościele pw Św. Piotra i Pawła.

W Festiwalu wzięli  także udział goście honorowi: pani Edyta Wodzińska, konsul Konsulatu RP w Brześciu, Alina Jaroszewicz, prezes oddziału brzeskiego obwodowego ZPB, redaktor kwartalnika „Echa Polesia”, Elita Michajłowa, wiceprezes oddziału obwodowego  ZPB do spraw kultury, Eugeniusz Lickiewicz, prezes ZPB w Prużanie, członek Rady Naczelnej ZPB, Elżbieta Gołosunowa, prezes oddziału ZPB w Baranowiczach, Maria Okołotowicz, prezes oddziału ZPB  w Nowej Myszy, Elwira Jarmolicz, dyrektor Społecznej Szkoły Polskiej im.T.Rejtana w Baranowiczach, Jana Ukraincewa, prezes oddziału ZPB w Stołpcach,  Dymitr Burec, prezes oddziału ZPB w Juszkiewiczach.

Ks.Wincenty Siewruk

Festiwal rozpoczął się uroczystą Mszą Świętą, celebrowaną przez księdza proboszcza Wincentego Sewruka. Muzyczną i wokalną oprawę Mszy Świętej zapewnił chór „Przyszłość” z Nowej Myszy. Festiwal prowadzili uczniowie Ośrodka nauczania języka polskiego w Lachowiczach: Wiktoria Andrusiewicz, Eugenia Kapcewicz, Emilia Falitar, Zachar Czura.

Chór „Marzenie” z Mińska’

W tegorocznym Festiwalu Kultury Polskiej w Niedźwiedzicy wzięli udział dziecięce chóry  „Słoneczko” z Baranowicz,  „Marzenie” z Mińśka,  „Srebrny Kamerton” z Lachowicz, dziecięce grupy wokalne z Lachowicz i  Mozyrza. Oraz chóry dorosłych i mieszane:  „Liber Cante”  z Mińśka, „Bona Voluntas” z Brześcia, „Kraj Rodzinny” z Baranowicz, „Przyszłość” z Nowej Myszy oraz zespoły wokalne:  „Przyjaźń” z Lachowicz, „Przyjaciółka” z Niedźwiedzicy, „Wspomnienie” z Hajnina, zespół ze Stołpców, zespół z Iwia.  Wystąpili także soliści: Bożena Worono z Lidy, Uliana Krak z Lachowicz, Włodek Dorożko z Mozyrza, Lina Browienko i Denic Masłowski z Lachowicz.

Bożena Worono z Lidy

Podczas Festiwalu swoje prace wystawili rękodziałacze:  Katarzyna Chodor, Maria Wojtuł, Zofia Soroko, Helena Macul, Regina Piwowarczyk, Natalia Książyk, Katarzyna i Anna Szalik, Tatiana Nagornaja, Sergiusz Miniec, Irena Swirepo,  Józefa Buszejko.

Chór „Słoneczko Junior” z Baranowicz

Nagrody dla uczestników Festiwalu zostały ufundowane przez Konsulat Generalny RP w Brześciu oraz  oddział brzeski obwodowy ZPB.

Insceniazacja uczniów z Ośrodka nauczania języka polskiego w Lachowiczach

W słowie wstępnym Janina Prudnikowa, organizator Festiwalu i prezes oddziału ZPB w Lachowiczach  zaprezentowała fragmenty bohaterskiej  historii Niedźwiedzicy i okolic. W okolicy Niedźwiedzicy urodziła się Krystyna Krachelska – bohaterka Powstania Warszawskiego, „Warszawska Syrenka”. Słowa wdzięczności skierowała do śp. ks.infułata  Wacława Piątkowskiego, dzięki któremu przetrwały w Niedźwiedzicy wiara i mowa ojczysta.

Chór „Liber Cante” z Mińska

Alina Jaroszewicz, prezes oddziału brzeskiego obwodowego ZPB opowiedziała o znaczeniu śpiewu i muzyki w polskiej drodze do niepodległości, o tym, że „śpiew, przekazywany z pokolenia na pokolenie jest świadectwem historii i sprawdzianem tożsamości narodowej mieszkańców. Symbolizuje jedność i odrębność narodu oraz formę społecznej manifestacji uczuć.” Podziękowała także wszystkim „ambasadorom polskiej piosenki” za  poświęcenie i zaangażowanie, za udział w Festiwalu.

Anna Jurkowska z Niedźwiedzicy, zdjęcia Eugeniusza Lickiewicza

Udostępnij na: