trasa samochodowa

rejony: brzeski, żabinkowski, kamieniecki (strefa ruchu bezwizowego, dla turystów z Polski i UE)

 

Dzień 1

– Przejście graniczne Terespol-Brześć, odprawa celno-paszportowa, wjazd do RB;

– Przejazd do Brześcia, zwiedzanie Brześcia: cmentarz żołnierzy WP z 1920 r. przy ul.Kombinatskaja, cmentarz garnizonowy, cmentarz przy ul.Puszkińskaja (kwatera żołnierzy WP z 1920 r., groby żołnierzy WP, grób rodziny Niemcewiczów) – M.P.N., miasto, Twierdza Brzeska, obiad;

Cmentarz żołnierzy WP z 1920 r. przy ul. Kombinatskaja
Cmentarz garnizonowy
Kwatera żołnierzy WP z 1920 r. na cmentarzu przy ul. Puszkińska

Groby żołnierzy WP
Grób żołnierza WP W. Steckiewicza

– Przejazd drogą M-1 do Czyżewszczyzny (35 km), zwiedzanie kaplicy na grobie powstańców kościuszkowskich wojska generała Sierakowskiego (M.P.N.);

Kaplica w Czyżewszczyźnie

– Przejazd do Żabinki (zjazd z drogi M-1 na P-7, 15 km), zwiedzanie  mogiły 9 żołnierzy AK z oddziału „Warta” przy ul. Mira (M.P.N.);

Grób żołnierzy AK z oddziału „Warta”

– Przejazd drogą P-7 do Siechnowicz Małych (8 km), zwiedzanie miejsca dawnego dworu Kościuszków oraz pomnika (M.P.N.) T. Kościuszce (popiersie);

Popiersie T. Kościuszki

– Przejazd drogą P-7 do Kamieńca (24 km), zwiedzanie miasta, wieży kamienieckiej, grobów pomordowanych przez hitlerowców rodzin Wrublewskich i Grysiewiczów na cmentarzu katolickim (M.P.N.);

Groby rodziny Wrublewskich i Grysiewiczów

– Przejazd drogą P-83 do Czarnawczyc (24 km), zwiedzanie zbiorowej mogiły żołnierzy WP z 1920 r. na cmentarzu katolickim (M.P.N.);

Grób żoł

– Przejazd drogą P-83 do Brześcia (18 km), zakwaterowanie, kolacja, czas wolny;

 

Dzień 2

– Przejazd drogą P-16 i H-435 z Brześcia do Rakowicy Dużej (29 km), zwiedzanie kaplicy rodowej i grobów Tołłoczków (M.P.N.);

Kaplica rodowa Tołłoczków w Rakowicy

– Przejazd drogą H-345 do Wołczyna (30 km), zwiedzanie kościoła pw.Św.Trójcy, miejsca chrztu ostatniego Króla Polski S.A.Poniatowskiego (M.P.N.);

Kościół pw. Św.Trójcy w Wołczynie

– Przejazd drogą P-8 do Wysokiego (13 km), zwiedzanie grobów Legionistów J.Piłsudskiego na cmentarzu katolickim (M.P.N.), kościoła pw.Św.Trójcy, kaplicy Św.Barbary, ruin zamku Sapiehów, pałacu Potockich;

Groby Legionistów J. Piłsudskiego

– Przejazd drogą P-85 i H-346 do Szostakowa (14 km), zwiedzanie miejsca urodzenia Romualda Traugutta (M.P.N.);

Miejsce urodzenia R. Traugutta

– Przejazd drogą P-85 i P-83 do Brześcia i dalej drogą P-16 i H-456 do Skoków (60 km), zwiedzanie muzeum (http://nemtsevichi.by/) oraz Pałacu Niemcewiczów (M.P.N.), obiad;

Pałac Niemcewiczów w Skokach

– Przejazd na przejście graniczne Brześć-Terespol, odprawa celno-paszportowa, wyjazd do RP.

Udostępnij na: