I września na Cmentarzu Garnizonowym przy Twierdzy Brzeskiej w Brześciu odbyła się uroczystość, upamiętniająca 79. rocznicę rozpoczęcia II wojny światowej, wojny, która zmieniła nie tylko geopolityczny porządek świata, ale stała się najokrutniejszą w historii ludzkości. Wojna przeszła przez losy milionów polskich rodzin, a skutki tej wojny rzutują na nasze obecne życie, odczuwamy je do dziś.

79 lat temu wojska niemieckie przekroczyły granice Polski, rozpoczynając II wojnę światową. 1 września rozporządzeniem prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego wprowadzony zostaje na terenie całej Polski stan wojenny. W II wojnie światowej uczestniczyło ponad 1,7 mld. ludzi z 61 państw. W wyniku konfliktu zginęło około 60 milionów osób, w tym 6 mln obywateli Polski.

Niestety dysproporcje sił pomiędzy Polską a Niemcami były ogromne. Hitlerowcy mieli 1, 85 mln. żołnierzy, 11 tys. dział, 2800 czołgów i 2000 samolotów, zaś Polacy ok. 950 tys. żołnierzy, 4,8 tys. dział, 700 czołgów i 400 samolotów.

II wojna światowa objęła swym zasięgiem całą Europę, wschodnią i półdniowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany.  

Podczas uroczystości

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Konsulatu Generalnego RP w Brześciu na czele z Piotrem Kozakiewiczem, Konsulem Generalnym, liczna delegacja oddziału obwodowego Związku Polaków na Białorusi z prezes Aliną Jaroszewicz na czele, prezes  PMS Maria Sulima, uczniowie i nauczyciele Polskiej Szkoły Społecznej im.I.Domeyki oraz przedstawiciele wszystkich organizacji polskich Brześcia. Zebrani złożyli wieńce do obelisku ku czci żołnierzy polskich, którzy polegli we wrześniu 1939 r., zapalili znicze. Na terenie cmentarza znajduje się 656 grobów żołnierzy i oficerów polskich.

Red.

 

Udostępnij na: