W dniu 22 sierpnia b.r. w obwodzie brzeskim w związku z przypadającym na 15 sierpnia świętem Wojska Polskiego, odbył się zorganizowany wspólnie przez Konsulat Generalny RP w Brześciu oraz brzeski obwodowy oddział Związku Polaków na Białorusi, objazd polskich miejsc pamięci narodowej.

W objeździe udział wzięli delegacje polskiej placówki konsularnej w Brześciu w składzie Konsula Generalnego Piotra Kozakiewicza oraz wicekonsuli Jerzego Grymanowskiego i Rafała Stańczyka, Zarządu Głównego Związku Polaków na Białorusi w składzie prezes Andżeliki Borys, wiceprezesów Andrzeja Poczobuta i Marka Zaniewskiego, 15-osobowa delegacja breskiego obwodowego oddziału ZPB (prezes Alina Jaroszewicz, wiceprezesi Eugeniusz Lickiewicz i Elita Michajłowa, nauczyciele PSS im. I. Domeyki) oraz innych organizacji polonijnych Brześcia. Na zaproszenie KG RP w Brześciu przybył również attaché wojskowy Ambasady RP w Mińsku płk Arkadiusz Szwec.

Na starym rz.-kat. cmentarzu w Wysokim, jako w jedynym miejscu na Białorusi, zachowały się groby żołnierzy Legionów Polskich
Oddanie hołdu żołnierzom Legionów przez attaché wojskowego Ambasady RP w Mińsku płka Arkadiusza Szweca.
Na kwaterze żołnierzy WP z 1920 r. przy ul. Gorka w Prużanie spoczywa ponad 150 żołnierzy Pułków Poznańskich.
Mszę Św. w intencji poległych żołnierzy sprawował probosz parafii pw. W.N.M.P. w Prużanie ks. Wincenty Siewruk
Podczas Mszy Św. przy kwaterze żołnierzy WP z 1920 r. w Prużanie

Podczas Mszy Św.. W pierwszym rzędzie od lewej: Stanisława Karpol, Aleksandra Kozakiewicz, Piotr Kozakiewicz, Andżelika Borys, Alina Jaroszewicz
Poświęcenie nagrobków przez ks.W.Siewruka
Oddanie hołdu żołnierzom Pułków Poznańskich WP w Różanie
Zapalenie zniczy i składanie kwiatów przez Andżelikę Borys i Alinę Jaroszewicz przy grobach funkcjonariuszy Policji Państwowej na cmentarzu w Kosowie
W Kosowie przy pomniku Powstańcom Styczniowym
Przy Krzyżu na „Pogórku Szubienic” w Iwacewiczach
Zapalenie zniczy i składanie kwiatów przy pamiątkowym Krzyżu przez Konsula Generalnego P.Kozakiewicza i płka Arkadjiusza Szewca
Przy symbolicznym Krzyżu w miejscu mordu żołnierzy WP we wrześniu 1939r. w Buchowiczach
Przy kwaterze żołnierzy WP z 1920r. przy ul.Pierwomajskaja w Kobryniu
Przemówienie Konsula Generalnego RP w Brześciu przy kwaterze żołnierzy WP na posesji kościoła pw. W.N.M.P. w Kobryniu

Grób rodziny Mickiewiczów przy ul.Pierwomajskaja w Kobryniu
Poświęcenie odnowionego nagrobka S.Malinowskiego przez unickiego księdza Igora Kondratjewa

Dekorowanie nagrobka biało-czerwoną wstążką
Grupa kobrynianek, szczególnie zaangażowanych opieką nad polskimi miejscami pamięci
o.Igor Kondratjew i dr. Olga Siemieniuk
Przemówienie Andżeliki Borys i Aliny Jaroszewicz w ostatnim punkcie objazdu, przy odnowionym nagrobku weterana Powstania Styczniowego Seweryna Malinowskiego

 

Eugeniusz Lickiewicz

 

 

Udostępnij na: