Poleskie koleje – państwowe koleje zbudowane w latach 1882-1907 przebiegały przez Wileńską, Grodzieńską, Witebską, Mińską, Wołyńską, Mohylewską, Czernigowską oraz Orłowską gubernię.

Wileńsko-Rówieńska kolej. Tymczasowy most przez rzekę Bobryk na 25. wiorście od Pińska.

Poleskie koleje łączyły Polesie z regionem Bałtyckim, Północno-Zachodnim oraz z Centralnym Okręgiem Przemysłowym. Miały strategiczne znaczenie w sensie wojskowym, sprzyjały tworzeniu leśnych masywów, rozwojowi przemysłu drzewnego i skórzanego, rozkwitowi miast (Wilna, Słucka, Białegostoku, Brześcia, Homla, Briańska). Droga odgrywała istotną rolę w eksporcie lasu oraz dostarczaniu go na rynek wewnętrzny.

Wileńsko-Rówieńska kolej. Zakład robót ziemskich w dolinie rzeki Prypeci na 309. wiorście na estakadzie położonej w ciągu linii kolejowej.
Konrad Brandel. Autoportret w gondole balonu, 1865 r.

Przy stacjach powstały warsztaty kolejowe (w Pińsku, Wilnie, Homlu). Na drodze zbudowano 412 drewnianych i 235 metalowych mostów, 6 wiaduktów i inne zabudowy. Pracowało 17 uczyliszcz i szkół (na st. Baranowicze, Brześć, Pińsk, Łuniniec), odbywały się kursy przygotowania urzędników obsługujących komercyjny i techniczny ruch.

Na jednym z etapów budownictwa, na Polesiu, dla upamiętnienia historycznego wydarzenia został zaproszony wybitny polski fotograf, wynalazca, konstruktor aparatów fotograficznych Konrad Brandel, który jest uważany za jedną z najciekawszych postaci polskiej fotografii XIX w. Urodził się Konrad Brandel 25 listopada 1838 roku w Warszawie. Zmarł w Toruniu 28 października 1920 roku, pochowany na Cmentarzu Powązkowskim. Twórca unikatowej dokumentacji fotograficznej Warszawy końca XIX w., jest autorem najstarszych zdjęć lotniczych, wykonanych w 1865 r. z gondoli balonu lecącego nad Warszawą.

Dzięki talentowi tej osoby możemy dzisiaj widzieć jego oczami działania i osiągnięcia Polesia tamtych czasów, które zostały upamiętnione na zawsze.

 

Iwan Czajczyc, tłum. Julia Marczuk

Udostępnij na: