Towarzystwo «Polonia-Kresy» w Opolu od lat zajmuje się wsparciem wielu cennych inicjatyw, wśród których tradycyjnymi już stały się «Spotkania z Historią i Kulturą Kresów», «Warsztaty teatralne dla dzieci», Międzynarodowe Konferencje Naukowe (m. in. «Kresowianie na świecie»), a także Fora Mediów Polonijnych.

Towarzystwo powstało w lipcu 2012 roku w Opolu. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy o dorobku społecznym, kulturowym i naukowym Polaków wywodzących się z dawnych Kresów Rzeczypospolitej, promowanie twórców polskich i polonijnych na terenie Polski, upowszechnianie polskiej kultury i dorobku naukowego poza granicami Polski, inicjowanie działań wydawniczych, których celem jest dokumentowanie szeroko pojętej tematyki kresowej, materialne wspieranie edukacji Polaków żyjących poza granicami Polski oraz pomoc charytatywna.

Towarzystwo organizuje spotkania, konferencje, seminaria, związane z tematyką polonijną ze szczególnym uwzględnieniem tradycji kresowych, współpracuje z bibliotekami, archiwami, placówkami naukowymi oraz organizacjami społecznymi w Polsce i poza jej granicami. Prowadzi badania naukowe, funduje stypendia i nagrody.

Uczestnicy Forum Mediów Polonijnych 2016

Towarzystwo współpracuje także z placówkami naukowymi, bibliotekami, organizacjami społecznymi, urzędami administracji samorządowej oraz mediami. Członkami Towarzystwa są ludzie od lat działający na rzecz Polaków mieszkających za granicą oraz propagujący wiedzę o dawnych Kresach Rzeczypospolitej. Są wśród nich przedstawiciele środowiska naukowego, artystycznego i mediów. Prezesem Towarzystwa jest pani Krystyna Rostocka, w latach 1996-2012 była prezesem opolskiego Oddziału Stowarzyszenia «Wspólnota Polska».

W październiku ubiegłego roku miałam szczęście uczestniczyć w Forum Mediów Polonijnych, zorganizowanym przez Towarzystwo «Polonia-Kresy». W dniach 17 – 20 października 2016 roku polonijni dziennikarze z ośmiu krajów Europy spotkali się w Opolu.

Olga Semianiuk – fotoreporter «Ech Polesia»

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele mediów polonijnych – dziennikarze prasowi, radiowi i telewizyjni: Zofia Schroten-Czerniejewicz («Scena Polska w Holandii»), Piotr Plonka («Pepe TV», Niemcy), Irena Liegeniece («Nasz Głos», Łotwa), Irena Rudnickai («Słowo Polskie», Ukraina), Krystyna Koziewicz («Magazyn Polonia», Berlin), Romuald Mieczkowski («Znad Wilii», Litwa), Leokadia Komaiszko («Listy z daleka», Belgia), Stanisław Panteluk i Andżelika Płaskina («Dziennik Kijowski», Ukraina). Beata Schönwald («Głos Ludu», Czechy). Nasze pismo «Echa Polesia» prezentowałam na Forum ja, fotoreporter Olga Semianiuk.

Forum miało na celu promocję miasta Opola w środowiskach polonijnych mediów oraz wymianę doświadczeniami dziennikarzy polonijnych. Polonia na całym świecie prowadzi intensywną działalność społeczną, kulturalną, oświatową integrując się wokół instytucji polskich w różnego rodzaju stowarzyszeniach. Ważną rolę w kultywowaniu kultury polskiej i języka oraz integracji Polaków na obczyźnie, niewątpliwie, odgrywają media polonijne.

Uroczystość otwarcia Forum Mediów Polonijnych w Opolu odbyła się w w Sali im. Karola Musioła w Ratuszu miejskim z udziałem ministra Jarosława Gowina, prezydenta Opola oraz rektorów i wielu innych gości. Tutaj każdy z dziennikarzy miał możliwość zaprezentować swoje media.

Podczas czterodniowego pobytu dziennikarze, uczestnicy Forum Mediów Polonijnych mieli okazję zwiedzić stolice województwa, poznać tutejsze instytucje, takie jak: Politechnika Opolska, Uniwersytet, Instytut Konfucjusza, Teatr im. Jana Kochanowskiego, Teatr Lalki, Muzeum Śląska Opolskiego, Muzeum Polskiej Piosenki, bibliotekę miejską, radio «Opole», telewizję. Duże wrażenie na wszystkich wywarł wysoki poziom prezentacji tych organizacji i wielka ilość różnorodnych ofert.

W imieniu swoim i Redakcji «Ech Polesia» pragnę podziękować organizatorom Forum Mediów Polonijnych, szczególnie działaczom Towarzystwa za gościnność i stworzenie wspaniałych warunków dla poznania się, obcowania i wymiany doświadczeń między kolegami z branży dziennikarskiej. Mam nadzieję, że niebawem spotkamy się na kolejnym Forum.

OLGA SEMIANIUK

ZDJĘCIA: OLGA SEMIANIUK,

JERZY STEMPLEWSKI (OPOLE)

Udostępnij na: