Obchody 269. rocznicy urodzin Tadeusza Kościuszki – bohatera Polski, Białorusi, USA, Szwajcarii, Francji – odbyły się w Mereczowszczyźnie na Białorusi 4 lutego. Byli obecni przedstawiciele placówek dyplomatycznych Polski, USA, Szwajcarii i Rosji, działacze organizacji społecznych pogranicza polsko-białoruskiego, dziennikarze. Aktywny udział brali także działacze Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych Brześcia i Obwodu Brzeskiego. Organizatorem uroczystości była Fundacja Tadeusza Kościuszki z Brześcia na czele z Leonidem Niesterczukiem oraz Iwacewicki Rejonowy Komitet Wykonawczy. Obchody odbywały się między innymi w Muzeum Kościuszki w Siechnowiczach, złożono wieńce pod miejscowym pomnikiem Kościuszki. Zebrani wysłuchali koncert muzyki dworskiej z XVIII wieku.S2700050

Swój wkład w organizację uroczystości kościuszkowskich wniosła także nauczycielka Szkoły Średniej w Kosowie – pani Walentyna Makar, która przygotowała uczniów szkoły do recytacji wierszy Marii Konopnickiej poświęconych Kościuszce i insurekcji kościuszkowskiej oraz zorganizowała konferencję szkolną poświęconą Tadeuszowi Kościuszce. W konferencji wzięli udział goście z Polski: nauczyciele oraz członkowie Fundacji Kościuszkowskiej z Warszawy. Organizatorami byli  Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych Brześcia i Obwodu Brzeskiego oraz dyrekcja Szkoły Średniej w Kosowie. Delegacja gości z Polski zwiedziła szkołę oraz zapoznała się z jej wychowankami i pedagogami. Powstała inicjatywa zorganizowania wspólnych imprez kościuszkowskich łączących uczniów szkół imienia wodza insurekcji z Polski oraz uczniów Szkoły Średniej w Kosowie.S2700006

Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych Brześcia i Obwodu Brzeskiego postanowiło w roku 2015 przeprowadzić Ogólnobiałoruski Konkurs Recytatorski Poezji Marii Konopnickiej o tematyce kościuszkowskiej, poświęcony Tadeuszowi Kościuszce w zbliżającą się 270. rocznicę jego urodzin.

Hanna PANISZEWA

Udostępnij na: