W marcu 2014 roku niezależny teatr „Kryły Hałopa” miał zaprezentować w Brześciu projekt dokumentalny „Czarnobyl”. W przededniu spektaklu występ został odwołany…

Od 2013 roku teatr „Kryły Hałopa” rozpoczął pracę nad projektem dokumentalnego teatru „Historia Białorusi”. Dokumentalny teatr realizowany jest na podstawie autentycznych tekstów i dokumentów, wywiadów i losów prawdziwych ludzi. Gatunek ten sytuuje się na styku sztuki i analizy społecznej.czernobyl

Aksana Hajko, reżyser teatru: „Podstawą dla pierwszego spektaklu-dokumentu „Czarnobyl” stał się materiał z dwóch wypraw do białoruskiej strefy zamkniętej oraz do Poleskiego Rezerwatu Radiacyjno-Ekologicznego, wywiady z ludźmi przesiedlonymi po awarii w Czarnobylu, wypowiedzi na forach, poświęcone budowie Elektrowni Atomowej na Białorusi. Fora internetowe odbieraliśmy jako współczesną dramaturgię, gdyż ich język pozbawiony jest nienaturalności i literackości.”

„Niemiecki dziennikarz Wolfgang Büscher, który przeszedł na piechotę z Berlina do Moskwy, nazywa Białoruś symbolem Wschodu Europy: „cmentarz historii”, gdzie „materiał dopiero co porósł trawą”. Jesteśmy świadomi tego, że skala katastrof historycznych i tragedii jest tak wielka, że historia wielu wydarzeń staje się mitem lub odwrotnie – odbywa się zatarcie w pamięci traumatycznych wydarzeń. Wydało nam się ważne w pewnym momencie zrozumienie i uświadomienie swej historii i teraźniejszości, a także stworzenie osobistego podręcznika współczesnej historii, pozbawionego ideologii, motywów politycznych i mitologizacji”.

Reżyser Aksana Hajko udziela głosu ludziom wykluczonym, opowiada o sprawach, które wciąż nie doczekały się publicznej debaty. Spektakl „Czarnobyl” jest z pewnością ważnym głosem młodego pokolenia. Jego zadaniem jest pobudzenie społecznej świadomości i skłonienie do dalszych rozmów nad problemem, który, pomimo 28 lat, wciąż wpływa na codzienność mieszkańców Białorusi.

W ramach projektu „Czarnobyl” zorganizowany został konkurs rysunku poświęcony tematyce czarnobylskiej. W konkursie wzięły udział dzieci z Brześcia, Kobrynia, a nawet z Niemiec. Wynikiem akcji stała się wystawa zorganizowana w Brześciu oraz wystawa wirtualna na stronie Teatru: www. teatrkh.com.

Marczuk Roman, 8 lat
Marczuk Roman, 8 lat
Waszczuk Witold, 9 lat
Waszczuk Witold, 9 lat
Prasiuk Nadzieja, 12 lat
Prasiuk Nadzieja, 12 lat

Anna Godunowa

Teatr „Kryły Hałopa” został założony w 2001 roku (od 2001 do 2011 – Swabodny Teatr). W latach 2001-2011 powstało 8 spektakli na podstawie utworów D. Harmsa, J. Kupały, F. Kafki, jak również według scenariuszy własnych. K.H. jest jednym z niewielu teatrów na Białorusi, prezentujących spektakle uliczne. Dodatkowo realizowane są liczne projekty kulturalne, edukacyjne, społeczne, charytatywne.

Udostępnij na: