W dniu 12 listopada b.r. w Stołpcach, w miejscu obok historycznego kościoła pw. św. Kazimierza, odbyło się uroczyste poświęcenie bramy-dzwonnicy, którego w obecności wiernych dokonał mitropolita Mińsko-Mohylewski arcybiskup Józef Staniewski.

Brama-dzwonnica obok podominikańskiego kościoła św. Kazimierza w Stołpcach była zbudowana w latach 1838-1839 i przetrwała do 1920 roku, kiedy została zburzona, a w jej miejscu wybudowano wówczas pawilony handlowe. Jak podaje portal catholic.by, jej dokładną replikę odtworzono na podstawie materiałów archiwalnych i wybudowano na środki miejscowych katolików z inicjatywy proboszcza parafii księdza-kanonika Igora Łaszuka.

Uroczystość ta zbiegła się w czasie z jubileuszem 440-lecia urodzin o. Fabiana Maliszewskiego, przeora dominikanów, który od 1640 roku kierował budownictwem murowanego kościoła w Stołpcach. Kościół św. Kazimierza w Stołpcach po kasacie zakonu dominikanów po powstaniu listopadowym służył wiernym jako kościół parafialny (wtedy to właśnie obok niego ze strony Rynku została wybudowana brama-dzwonnica). Po powstaniu styczniowym został przerobiony na cerkiew prawosławną, w okresie międzywojennym był zwrócony katolikom, a w 1953 roku został wyburzony przez władzę radzieckie.

Po odebraniu katolikom kościoła św. Kazimierza po powstaniu 1863 roku, zwłoki o. Fabiana Maliszewskiego, który był pochowany w krypcie bocznej kaplicy kościoła przeniesiono na miejscowy cmentarz katolicki, natomiast po odyskaniu kościoła w okresie międywojennym ponownie przywrócono na honorowe miejsce w kościele.

Kilka lat temu, podczas badań archeologicznych w miejscu byłego podominikańskiego kościoła w Stołpcach odnaleziono szczątki ludzkie, a przeprowadzony szereg ekspertyz sądowych wykazał, że należą o. Fabianu Maliszewskiemu.

„Urodzony w Przemyślu 9 listopada 1583 roku o. Fabian Maliszowski wstąpił w 1601 roku do dominikanów, a święcenia kapłańskie przyjął w roku 1607 we Lwowie. Został skierowany do pracy misyjnej na wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej. W czasie napadu tatarskiego uwolnił swojego współbrata z jasyru, oddając się za niego w niewolę. W 1614 udał się do Rzymu, w związku z utworzeniem prowincji ruskiej Dominikanów. W latach 1614–1617 był przełożonym klasztoru w Busku – na dzisiejszej Ukrainie. W latach 1632–1636 pełnił funkcję prowincjała prowincji ruskiej, na którą składało się 36 klasztorów od Smoleńska do Kamieńca Podolskiego. Po złożeniu urzędu pełnił posługę w nowo zbudowanym kościele przy twierdzy Kudak. W 1643 został wybrany na przeora w Stołpcach, gdzie pół roku później zmarł w opinii świętości. Został tam pochowany w podziemiach kościoła. Według dokumentów historycznych w miejscu pochówku zakonnika miały miejsce cuda, co dało podstawę do rozpoczęcia procesu. Jego grób stał się miejscem nawiedzanym przez miejscową ludność, która wstawiennictwu dominikanina przypisywała wiele otrzymanych łask. Były one od połowy XVIII wieku zapisywane w specjalnej księdze. W 1740 przeor klasztoru w Stołpcach uzyskał od biskupa wileńskiego Michała Zienkowicza pozwolenie na złożenie trumny ojca Fabiana w grobie fundatorów kościoła. Odkryto wówczas, że jego ciało nie uległo rozkładowi. W 1744 sejmik ziemi mińskiej zwrócił się do synodu w Wilnie z prośbą o poczynienie kroków w sprawie beatyfikacji. Kilka lat później pierwsze dokumenty zostały przesłane do Rzymu, były jednak niekompletne. Co roku 22 lipca w kościele odbywał się ceremoniał zmiany habitu zmarłego, związany z jego objawieniem się jednemu z zakonników. Kult trwał aż do kasaty zakonu przez władze carskie w 1832 i parafii w 1867, co było efektem nie tylko powstania styczniowego, ale również działań duchowieństwa prawosławnego. Kościół został zamieniony na cerkiew, a trumna z ciałem ojca Fabiana ukryta i zasypana w podziemiach. Po odzyskaniu niepodległości jego kult odżył na nowo. W 1922 odkopano trumnę, a biskup miński Zygmunt Łoziński rozpoczął proces informacyjny. Jego następca Kazimierz Bukraba w 1934 wydał list do wiernych i powołał komitet mający propagować postać Fabiana Maliszowskiego. Wybuch II wojny przerwał starania o jego beatyfikację…” – zyciezakonne.pl.

Uroczyste przeniesienie szczątków o. Fabiana Maliszewskiego do nowowybudowanego kościoła w Stołpcach odbyło się rok wcześniej – 9 grudnia 2022 roku. W uroczystości wówczas wziął udział metropolita mińsko-mohylewski Józef Staniszewski, nuncjusz apostolski na Białorusi, arcybiskup Ante Jozić, a także biskupi, księża i urzędnicy, w tym przewodniczący Mińskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego Aleksander Turczyn i inni przedstawiciele władz państwowych i samorządowych.

Opr. red.

Foto: catholic.by

Udostępnij na: