Dane było Drogiej Jubilatce przeżyć cały wiek w naszej dramatycznej polskiej historii, doświadczyć trudów i radości z nim związanych. Tak długie życie jest skarbnicą doświadczeń dla kilku pokoleń Polaków. Pani sędziwy wiek jest naszym wspólnym drogocennym dziedzictwem.

Życzenia i kwiaty dla Jubilatki

Pani Janina jest wieloletnią czytelniczką i autorką «Ech Polesia», wielkim przyjacielem naszej redakcji. Pani Janina jest także znana jako autorka książki «Z dziejów  Flotylli Rzecznej marynarki Wojennej w Pińsku», którą wydała w 2013r.

Pani Janina pochodzi z Pińska, z Polesia. Rodzina miała dom, piękny ogród, pół kilometra od domu rozciągały się pola, łąki i las. Szczęśliwe dzieciństwo i młodość Janiny i trojga rodzeństwa skończyły się 17 września 1939 r. .

W 2020 r.  w wieku 97 lat wydała ona napisaną przez nią książkę „Moje życie w Pińsku, w Ałtajskim Kraju i w Warszawie”. Książka pani Janiny – o Pińsku, o życiu jej rodziny i jej pokolenia – pokolenia dzieci i młodzieży II RP. O dzieciństwie i wczesnej młodości w Pińsku, o tragicznym transporcie do Ałtajskiego Kraju, o życiu na syberyjskiej ziemi i o powrocie do Polski.

Pani Janina

Sto lat, to czas, w którym zebrać można mnóstwo doświadczeń i mądrości. Pani Janina jest młoda duchem i energiczna, jak zawsze elegancka, ma fenomenalną pamięć, poczucie godności i autentycznej szlachetności. Prowadzi obszerną korespondencję, czyta, jest na bieżąco w kursie wydarzeń społeczno-politycznych, ma dobrych przyjaciół i opiekunów. Droga Jubilatko, prosimy przyjąć najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia dobrego zdrowia, wielu łask Bożych oraz satysfakcji ze wszelkiego dobra, którego  przysporzyła Pani Ojczyźnie i całemu naszemu Narodowi.

Red.  

Udostępnij na: