Sylwetki Polesia
Irena Sandecka (1912-2010) – Siłaczka z Wołynia

Dzieje oświaty polskiej na Wołyniu po 1945 roku to temat ciągle za mało zbadany. Po