Polacy na Kresach

Echa Polesia 2/2017

Echa Polesia 2/2017

W numerze: 4 SŁOWO REDAKTORA Alina Jaroszewicz| 5 Z NASZEGO ŻYCIA Jerzy Waszkiewicz, Rusini, Litwini, Polacy – o pochodzeniu rodu Kościuszków| 9 Przejrzyj swoje szuflady | 11 Konkurs «Historia w zwierciadle rodzinnej fotografii» | 12 Anna Godunowa, Wystawa «Albom.pl» | 13 Iwan Czajczyc, Żelazka, wagi i samowary | 14 «Bitwa Amorów w Brześciu» | 15 Julia Korsuncewa, Uczniowie z Brześcia w Konkursie «Patria Nostra» | 16 Pamięci Kobrynianki | 17 […]

Echa Polesia 1/2017

Echa Polesia 1/2017

W numerze: 4 SŁOWO REDAKTORA Alina Jaroszewicz| 5 Z NASZEGO ŻYCIA Anna Godunowa, Wystawa „Białorusini w Wojsku Polskim 1939-1945 r.” | 7 Iwan Czajczyc, Śmertelny lot | 8 Anna Godunowa, „Ostatni bartnicy europejscy, których spotkałem” | 11 Polesie w obiektywie | 12 „Konkurs Boronia” – żywy kontakt z przeszłością | 15 Teresa Puńko, Fenomen, któremu na imię Henryk Sienkiewicz | 17 Uścisk […]

Echa Polesia 3/2016

Echa Polesia 3/2016

W numerze: 4 SŁOWO REDAKTORA Alina Jaroszewicz, „Przewodnikiem po ich decyzjach był bowiem honor” | 9 Kim byli Żołnierze Wyklęci. | 10 Z NASZEGO ŻYCIA Iwan Czajczyc, „Brześć nad Bugiem. Pokój i wojna. 1920-1939” | 15 Eugeniusz Lickiewicz, „Przypowieści” | 19 Anna Domska-Łuczak, List | 21 Julia Korsuncewa, „Opowiem Ci o Polsce” | 22 Eugeniusz Lickiewicz, Zakończenie roku szkolnego | 70 Iwan Czajczyc, „Karolince” 25 lat | 24 BIBLIOTEKA POLESKA […]

Echa Polesia 2/2016

Echa Polesia 2/2016

W numerze: 4 SŁOWO REDAKTORA Alina Jaroszewicz, Ocalmy przydrożne krzyże i kapliczki na Białorusi | 7 Z NASZEGO ŻYCIA Eugeniusz Lickiewicz, Historia jednego pomnika | 10 Teresa Puńko, Ogiński łączy pokolenia | 12 Jana Jaruticz, Wieści ze Szkoły im.R.Kapuścińskiego | 13 Anna Godunowa, „Brześć wielu kultur” w obiektywie Olega Malejki | 15 Anna Godunowa, „Poleskie motywy” Wiktora Bosaka w Homlu | 16 Tamara Kabot, Archiwa naszej pamięci | 20 Aleksander Baszkow, Archeologiczne tajemnice Pałacu […]

Echa Polesia 1/2016

Echa Polesia 1/2016

W numerze: Słowo Redaktora: Alina Jaroszewicz, „Myśleć i mówić prawdę” – 4, Bernard Pakulnicki, „Szlakiem Ignacego Domeyki” – 8, Eugeniusz Lickiewicz, „Historia Kartą spisana” – 11, Jana Jaruticz, „Oświacie polskiej w Pińsku” – 12, Anna Godunowa, „Ścieżkami ekspedycji Louise Boyd” – 15, „Legendarna Amerykanka, która odkryła światu Polesie” – 16, Anna Godunowa, „Muzeum Twórczości Ludowej w Motolu” – 21, Dymitr Zagacki, „Janina […]

Echa Polesia 4/2015

Echa Polesia 4/2015

W numerze: Urszula Julita Adamska – «Oto jest nasz dzień codzienny…», Anna Godunowa – 130. rocznica Parku krajobrazowego w Mańkiewiczach, Dni społeczne w PSS im.I.Domeyki, Dymitr Zagacki – Pomnik ułanom słuckim w Brzozówce, Teresa Puńko – «Uścisk dłoni» zaprasza, Obchody 25-lecia chóru «Kraj rodzinny» w Baranowiczach, Dymitr Zagacki – Podróże nad dawną granicę. Raków, Dymitr Zagacki – Czombrów: pierwowzór Soplicowa wczoraj i dziś, Eugeniusz Lickiewicz – Szereszów, Tomasz Otocki – Badając polską enklawę na Kresach, Barbara Święcińska – Symbolika […]

Echa Polesia 3/2015

Echa Polesia 3/2015

W numerze: Mikołaj Kaczanowski – mistrz poleskiego pszczelarstwa – Anna Godunowa, „Zachodniobiałoruska Atlantyda 1921-1941” – Anna Godunowa, Polska-Białoruś. Wspólne dziedzictwo historyczne – Alina Jaroszewicz, O pracy Państwowego archiwum obwodu brzeskiego – Lidia Romanowicz, Z naszego życia – Hanna Paniszewa, I bliski sercu krajobraz – Iwan Czajczyc, Róże dla księdza Roberta – Eugeniusz Lickiewicz, Historia i […]

Echa Polesia 2/2015

Echa Polesia 2/2015

W numerze: Akademia ku czci Niezłomnych Polaków Brześcia, Ocalić z zapomnienia, Echa Polesia wśród najciekawszych inicjatyw społecznych Białorusi, Oklaski dla młodych laureatów, Jarmark Tradycji Wielkanocnych, „Kresy” w Kobryniu, Wiosenne sprzątanie na cmentarzach, Dymitr Zagacki – Artefakty II Rzeczypospolitej cz.II, Iwan Czajczyc – Koszary polskie na Umocowaniu Kobryńskim, Nikołaj Własiuk – „Le Grand silence” na Polesiu, […]

Echa Polesia 1/2015

Echa Polesia 1/2015

W numerze: Żanna Sidoruk – Chór „Kraj Rodzinny” – 25 lat, Hanna Paniszewa – Obchody urodzin T.Kościuszki, O Tadeuszu Kościuszce i insurekcji wierszem, Nasze kolędowanie w Będzinie, Bitwa amorów, Wojciech Stanisław Kobylarz – Osadnictwo wojskowe na Kresach II Rzeczypospolitej – w 75. rocznicę deportacji na Sybir, Urszula Adamska – Kabatowie – rodzina akowska, Z Polesia […]

Echa Polesia 4/2014

Echa Polesia 4/2014

W numerze: Alina Jaroszewicz, «Brześć nad Bugiem: pokój i wojna.1920-1939», Julia Biełorusowa, Olga Popowicz, «Korona polskiego wychowania» w Szkole Domeyki w Brześciu», Anna Godunowa, «Projekt rzeczy dawnych», Dymitr Zagacki, «Artefakty II Rzeczypospolitej», Katarzyna Doroszuk,!00-lecie urodzin Kardynała, Hanna Paniszewa, Forum Oświaty Polskiej w Mińsku, Karina Zboińska, Kościuszkę pamiętają w Terespolu i Brześciu, Marina Paniszewa, II Festiwal […]