Historia i Wspomnienia, Polesie Prypeckie
Maj 1935 roku w Telechanach

W całym kraju dzwoniły dzwony pogrzebowe, wyły syreny, gwizdały też lokomotywy i statki na Kanale