Omiotek

Konferencja Międzynarodowa „Rola dziadków w rodzinie wielopokoleniowej”

Konferencja Międzynarodowa „Rola dziadków w rodzinie wielopokoleniowej”

29 października 2013 r. na Sali konferencyjnej AKC „Most” odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2013-2014 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Brześciu, w której uczestniczyli słuchacze, wykładowcy wyższych uczelni, animatorzy kultury polskiej. Uroczystość zaszczycili swą obecnością konsul RP w Brześciu Anna Domska-Łuczak oraz konsul Robert Nowakowski. Wykład inauguracyjny „Fenomen polskiej rodziny wielopokoleniowej” wygłosiła Alicja Omiotek, doświadczona […]

Wielką rzeczą być Polakiem…

Wielką rzeczą być Polakiem…

Teka Nauczyciela pt. „Wielką rzeczą być Polakiem…” autorstwa Alicji Omiotek, współpracownicy Fundacji im. T. Goniewicza, jest odpowiedzią na liczne oczekiwania nauczycieli polskich z Kresów Wschodnich w zakresie wiedzy z kręgu tematyki wychowania patriotycznego. Autorka, mając liczne doświadczenia edukacyjne z młodzieżą i nauczycielami polskimi na Wschodzie, poprzez prezentację dziewięciu tematów, doskonale spełnia te oczekiwania. Rozpracowane tematy […]