Książki
Jan Kondarewicz – „Pieśni Polesia”

„Polesia czar to dzikie knieje, moczary…” – powyższe słowa, to cytat refrenu znanej piosenki (autorstwa